5 juli, 2021 at 18:26

Det anordnas GRATIS-konsert på Mälaren – onsdagen den 11 augusti

Från en husbåt kommer Tommy Nilsson och Mikaela Loord att uppträda strax utanför Malmön, Köping
Ta en sväng med båten för att lyssna.

Kl 18 kör vi igång utanför Malmön, Efter det kommer                      vi att ta oss vidare mot Kungsör för          ett uppträdande till ca kl 20.

              Vid dåligt väder håll utkik i sociala medier för en plan B.

Varma sommarbilder från Harsten. Tack Per!

5 juni, 2021 at 15:57

Brohöjder och broöppning i Kungsör o. Kvicksund

1 juni, 2021 at 10:46

Brohöjder och broöppning i Kungsör

Det finns två broar att passera -Järnvägsbron på 2,7 meter och Landsvägsbron på 3,8 meter.

Mellan 1 maj och 31 oktober öppnas broarna dagligen enligt följande tider:

06.55 – 07.05, 09.20 – 09.30, 11.20 – 11.30, 12.20 – 12.30, 13.20 – 13.30, 14.20 – 14.30, 16.20 – 16.30, 18.20 – 18.30, 19.20 – 19.30, 21.20 – 21.30

Broarna fjärrmanövreras från Kvicksundsbron. Telefonnummer till brovakten i Kvicksund är 016-35 46 65 eller VHF kanal 14.

————————————————————————————————————

Brohöjder och broöppning i Kvicksund

Segelfri höjd vid stängd bro: 4,5 meter

Vardagar:

00.10 – 00.20, 02.10 – 02.20, 04.10 – 04.20, 06.10 – 06.20, 09.10 – 09.20,
10.10 – 10.20, 11.10 – 11.20, 13.10 – 13.20, 14.10 – 14.20, 15.10 – 15.20,
18.10 – 18.20, 20.10 – 20.20, 22.10 – 22.20,

Lördagar, söndagar och helgdagar:

Dygnet runt öppnas bron följande tider:
00.10 – 00.20, 01.10 – 01.20 osv till 23.10 – 23.20.

Brovakten: VHF kanal 68, Kvicksundsbron Telefon: 016-35 46 65.

 

ALLT ÄR NU PÅ PLATS!

16 maj, 2021 at 10:43

I vinter har bastuflotten legat vid slipen för reparation. I helgen var det dags att bogsera ut bryggan till Harsten. Det gjordes av Tobbe, Per, Göran, Stefan och Petra.

Vi har också haft dykare ute på ön som har ordnat med flaggstångsbryggans ankarkedjor. Nu ligger den tryggt och säkert förankrad. Så nu är alla välkomna till vår klubbholme.

BRYGGDRAGNING TILL HARSTEN

11 maj, 2021 at 15:04

”Flaggstångsbryggan” har nu forslats ut till Harsten. Det skedde i måndagskväll.

I år bogserade inte Lennart och Anette, det gjorde Yngve Gustavsson med sin nyinköpta Princess.

På Harsten blev det strul med de förakringskedjor som fixerar bryggan vid de fyra stora och rejäla ankare som garanterar att bryggan tål alla tunga båtar med ankarspel.

Kedjorna var hopplöst hopsnörda.

Det kommer att krävas en dykare för att trassla ut härvan, något som kommer att göras den närmaste tiden.

FÖRSTA SJÖSÄTTNINGEN KLAR…

9 maj, 2021 at 14:38

Första etappen avklarad.

Alla båtar kom lyckligt i sjön, utom en som tog in vatten och fick tas upp på nytt på slipen för reparation.

Om du vill ha hjälp av klubbens slipgrupp, är nästa sjösättningstillfälle, lördagen den 12 juni. Bokningen gör du här på sidan, klicka på BAS-symbolen.

Nu startar ombyggnationen av Kungsörs hamn!

4 maj, 2021 at 17:50

I början av vecka 19 kommer man att börjar riva silon och byggnader runt om för att skapa ett nytt hamnområde. Maskiner för arbetet kommer i slutet av denna vecka (v.18).

Det är med andra ord – båtägare vid KMBK:s Elverkskaj som kommer att beröras.

Man kommer att stänga av trafiken till området vissa dagar, och då har man inte möjlighet att ta sig till bilvägen till Elverkskajen. Man kan inte säga vilka dagar det handlar om eller om gångvägen också blir avstängd.

Vi uppmanas att vara extra försiktiga när arbetet pågår och ha överseende med de begränsningar som kommer att bli.

Se vidare på Kungsörs hemsida:

https://kungsor.se/nyhetsarkivet/nyheter—boende-miljo-och-trafik/nyhetsarkiv—boende-miljo-och-trafik/2021-03-12-sa-har-vill-kungsorsborna-utveckla-hamnomradet.html

DAGS ATT TA BORT GIFTIGT BOTTENFÄRG!!!

10 mars, 2021 at 12:05

KMBK har som mål att till sjösättningen 2023 ge bryggplats BARA till de som kan uppvisa intyg på att båten har godkänd bottenfärg för Mälaren.

Därför kommer KMBK fr.o.m. våren 2021 och till hösten 2022 ge medlemmarna möjlighet att i klubbens regi kunna slipa och måla båtskrovet – under godkända miljömässigt ordnade former.

* Bokning av tält och slipmaskiner görs i BAS.

* Ett tält finns till förfogande och slipmaskiner med dammsugare, vidare också den skyddsutrustning som behövs.

* En container för miljöfarligt avfall kommer att finnas på slipområdet.

* När båten är slipad, finns godkänd epoxifärg att tillgå.

Alla som måste sanera sin båt kommer att få ett e-mail med information. Där anges också den kontaktperson som är behjälplig med instruktioner, maskiner etc.

Mer information finns på hemsidan under fliken ”Miljö” > ”Bottenfärg”. Där finns info, regler och en arbetsrapport att fylla i.

Frågor? Kontaktad Bo Altun (ordf) 070-311 97 02 eller Eddy Ahlgren (miljöansvarig) 072-833 93 80.

NYA KOMMER…OCH GAMLA GÅR

10 februari, 2021 at 13:05

I samband med årsmötet så blev det en del förändringar inom styrelsen

LENNART JOHANSSON som i många år har varit delaktig i flera viktiga

och tunga projekt, lämnar för att kandidera såsom kassör i Mälarens Båtförbund.

Lennart står kvar i styrelsen som registerhållare, tillsammans med Kjell Nyblom.

TOMAS KARLSSON lämnar posten som vice ordförande och miljöansvarig.

ULF ERIKSSON har svarat för våra bryggor.

LOTTA ERIKSSON – alltid glad och positiv – lämnar Harstensgruppen.

ERIK BURGHGRAAFF lämnar sitt uppdrag i valberedningen

NYA I STYRELSEN ÄR:

EDDY AHLGREN som axlar uppgifterna som vice ordförande och miljöansvarig. Två verkligt tunga och betydelsefulla uppdrag.

JOAKIM BOCKMAN Vår glade countrysångare tar ansvaret över våra bryggor.

PETRA TÖRNUDD och CAMILLA QVIST ingår tillsammans i trivselgruppen och Harstengruppen. Camilla ingår även i valberedningen.

 

 

 

MOA PETTERSSON

har föredömligt tagit initiativet och skapat en FACEBOOK-sida för oss KMBK-are.

På sidan kan vi dela bilder, funderingar, ge råd… och få. Allt som berör båtklubben. Inget är för stort eller litet.

Facebookgruppen heter bara “Kungsörs Motorbåtsklubb” och är öppen för våra medlemmar