ESKADER MOT TOPPHEMLIGT SLUTMÅL!

Snart är det dags !!!Fredagen den 28 augusti går den traditionella båtresan mot okänt mål.

Eskadern, som är båtsäsongens verkliga höjdpunkt, är öppen för alla medlemmar, grannar, vänner mm. Vi samlas som vanligt i Arbogaåns mynning klockan 16.

 

 

BRA JOBBAT – ALLA MEDLEMMAR!

 

Vid miljö- och säkerhetsrevisionen 30 juni kunde vi släcka alla anmärkningar från föregående revision.

Nu har vi även tittat mer på säkerheten på våra bryggor och de är godkända. Landdelen vid Runnastrandsbryggan är avspärrad och får inte användas kommer att plockas bort vid nästa arbetstillfälle.

För övrigt var det snyggt och städat runt om på slipen. Håll i det här nu så blir det inga bekymmer när miljöinspektören utför nästa revision.

Styrelsen

PARKERINGSPROBLEM EFTER ÅGATAN.

Det kom ett brev till hemsidan om parkeringsproblem efter Ågatan:

”Skulle du kunna slänga upp en blänkare på sidan angående parkering på Ågatan. Att i och urlastning är ok så länge som bilen körs undan ner på klubbområdets öppna plan. Detta speciellt vid storhelger då vi får “fullt” med bilar utefter Ågatan 27-29-31.

Lennart Kalander
( självutnämnda talesperson )

Välkomna till vår klubbholme – Harsten

Fotograf: JACEK

 

SÖREN SLUTAR – NU KOMMER ADAM!

Det blir skifte på posten som materialförvaltare. Efter många framgångsrika år, slutar Sören Andersson och Adam Migas tar hans plats i styrelsen och blir samtidigt ny förvaltare.

POSITIVT BESKED OM HARSTEN

Det har kommit en förhandsbesked, gällande vår bebyggelse på ön. Det är ett positivt besked från myndigheten. Nu väntar vi bara på det slutgiltiga.

KOMMUNALRÅDET MIKAEL PETERSON

besökte oss den 28 april. Mikael Peterson berättade att många  nyinflyttade frågade om det finns båtplatser i kommunen. Han uppskattade behovet till tio till tjugo nya platser- Är KMBK intresserad att ordna fram dessa platser.
Lennart Johansson svarade att alla båtplatser uthyrda och att bygga nya skulle bli för dyrt men om kommunen väljer att stå för byggnationen så är KMBK intresserad att stå för administrationen och underhållet.
Mikael Peterson svarade att det är inget han kan lova nu men att han ville höra om intresse fanns.

 

Uppmärkning av båtvagnarna på slipen!

Ansvariga på slipen har behov av att veta vems båtvagn som finns på slipen efter sjösättningen.

Därför kommer vi att under kommande vecka (innan sjösättningen) att märka upp varje båtvagn med en liten skylt som enbart visar medlemsnumret på den som äger vagnen, vilket underlättar hanteringen.

Alltså inga namn eller telefonnummer.

KORTNOTISER OM KLUBBEN

(Uppdaterad 2020-04-03)

INGET PROGRAMBLAD I ÅR. Vi har inte valt någon trivselgrupp i år. Därför krymper vår verksamhet något – ingen familjedag, strömmingsfest eller eskader m.m. Information om våra städdagar, sjösättning m.m. kommer  därför att finnas på hemsidan och klubbstugans anslagstavla.

Förhoppningsvis så återkommer trivselgruppen inför nästa båtsommar.

GIFTIGA BÅTFÄRGER. Båtunionen (SBU) har startat ett pilotprojekt för mätning av båtbottnar med den nya scannertekniken. Syftet är att vi skall kunna göra egna mätningar på hemmaplan.
SBU börjar med två stockholmsklubbar för att sedan sprida kunskapen vidare till oss övriga. I framtiden kommer det att krävas att KMBK skickar ett antal personer för utbildning.

OMVAL AV BOSSE OCH PER-ERIK
Vid årsmötet blev det återval på de tunga styrelseposterna. Bo Altun stannar kvar som ordförande ytterligare två år. Per-Erik Jansson som i många år skött sekreterarjobbet ypperligt, stannar ytterligare två år. Det gör även Lennart Johansson som registerhållare. Lennart sköter inte enbart registret. Lennart finns också alltid med i alla andra projekt i vår båtklubb, både smått och stort. Det uppskattar vi!

JOACIM BOCKMAN OCH YRJÖ BJÖRKQVIST NYA I STYRELSEN
– Joacim (trubadur och sångare) blir ny medlem i styrelsen. Han väljs in som suppleant.
– YRJÖ BJÖRKQVIST (tidigare ordförande i MBF och Köpings MS) valdes som suppleant vid årsmötet.

LENNART JOHANSSON TILL MBF
Lennart kommer att kandidera till kassörposten i Mälarens Båtförbund (MBF). Redan nu så arbetar Lennart inom MBF med att vara konsult i SBU:s datasystem – BAS.

INGA BÅTAR ÅRETS RUNT VID BRYGGORNA
Årsmötet har bestämt – inga båtar vid bryggorna december – februari.
Medlem som inte har tar bort sin båt blir debiterad en rejäl straffavgift.

AVGIFTERNA BLIR OFÖRÄNDRADE!
Inga prishöjningar behövs. Klubbens ekonomi är stabil.

 

 

KSS och ABK har fått LOVA-bidrag. Men, vi då???

Som väl alla nu borde veta så är det inte tillåtet med biocidfärg (giftfärg) på fritidsbåtar i Mälaren. Det som inte är tillåtet är tenn-, bly- och koppar-tillsatser i färgen

– Kungsörs Segelsällskap har sökt och fått LOVA bidrag för att mäta och dessutom ta bort giftfärgen från båtarna. Arboga Båtklubb har sökt och fått LOVA-bidrag för att mäta. Cirka hälften av de mätta båtarna hade otillåten färg och måste saneras.

– LOVA-bidrag är sökt för KMBK för att mäta och sanera båtarna. Under mars – april räknar vi med att få svar från Länsstyrelsen om KMBK får något bidrag.

Observera att arbete och utlägg som görs före vi fått ett godkännande från länsstyrelsen inte är bidragsberättigade!.
Mer information kommer när vi vet mer.

MÄTNING AV BOTTENFÄRGER

Nu har det utförts mätningar av bottenfärgerna på båtarna, upplagda på Kungsörs Segelsällskap och Arboga Båtklubbs slipområden.

(Ännu har ingen mätning av KMBK-båtar gjorts).

Mätningarna utfördes av Happy Boat. Företagets röntgenutrustning mäter förekomsten av tenn, koppar, zink och bly under vattenlinjen.

Som väntat fanns det ”helt rena” båtar – men också båtar med både koppar och tenn i bottenfärgen.
Inga åtgärder kommer att göras förrän Happy Boats slutliga rapport kommer till klubbarna.


I skrivande stund finns ännu inga riktlinjer för vilka giftnivåer som kan tolereras.

Det är beslut som kommer tas av kommunen. Sjöfartsverket är den myndighet som ytterst är ansvarig.

 

Vill du fördjupa dig i ämnet, läs vidare på den här länken.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/