Avgifter 2023

MEDLEMSAVGIFTER:
– Enskild medlem: 400 kr
– Familj: 450 kr
Personer, som erhåller medlemskap EFTER 1 OKTOBER, är befriade från årsavgiften för resten av året.

INTRÄDESAVGIFT:
– Ordinarie: 800 kr

VARVSAVGIFTER:
– Uppläggning: 20 kr/m2 (båtens längd x bredd)
– Torrsättning: 500 kr

– Sommaravgift år 1: 2000 kr
– Sommaravgift år 2: 4000 kr
– Sommaravgift år 3: 8000 kr
– och så vidare
Se hamn- och slipregler.

 

BRYGGAVGIFTER:
– TEGELUDDEN: 1.050 kr för 2 meter + 50 kr/dm för bredare plats
– ELVERKSKAJEN: 550 kr för 2 meter + 50 kr/dm för bredare plats
(bredd mellan bommarna)
– RUNNABRYGGAN: 1300 kr
– RUNNA STRAND:1300 kr

– Vinteravgift år 1: 2000 kr
– Vinteravgift år 2: 4000 kr
– Vinteravgift år 3: 8000 kr
– och så vidare
Se Hamn- och slipregler.

ARBETSPLIKT:
300 kr
gäller för Dig som har båten vid Tegeludden, Runnabryggan eller Runnastrand men även för Dig som vinterförvarar båten på slipområdet.
Du slipper avgiften när Du arbetat 3 timmar under året.

KLUBBNYCKEL:
Lån av nyckel: 200 kr (vilket återbetalas vid returnerad nyckel). Nyckeln hämtas hos Lars Gustavsson, Bältgatan 1, Kungsör 0705-22 23 23.

KLUBBVIMPEL
får varje ny medlem, den ingår i inträdesavgiften.

Vimplar blir slitna. Du får gärna köpa en ny för 200:– Vimplarna finns hos Lars Gustavsson, Bältgatan 1, Kungsör 0705-22 23 23.