KMBK:s historia

Vi har gått igenom gamla papper, som i årtionden har varit lagrade hos Kungsörs Kommun. Vi fann bl.a den här redovisningen över KMBK:s födelse – och de första åren.

Harald Andersson, som var sekreterare under många år, skrev den här redogörelsen inför klubbens 40-årsjubileum.
Det är ett historiskt dokument!

Historik över KMBK

”När KMBK bildades 1957 var det därför att det fanns ingen som tillvaratog motorbåtsägarnas intresse. De flesta var med i KSS, men där handlade det mest om segelbåtar och kappsegling. Det hette, att det fanns en sektion inom KSS för motorbåtar, men den fungerade inte – och det berodde naturligtvis på motorbåtsägarna själva.
Det enda som märktes utåt, var en motorbåtstävling en gång om året med inritad bana – och den skulle köras på idealtid.

Så kom våren 1957 och Arne Johansson började agera för att bilda en motorbåtsklubb. Det berodde i första hand på att ingen uppläggningsplats fanns för nya båtägare. Den enda som fanns, utöver Schelins båtvarv, var KSS uppläggningsplats vid Kungsudden, där numera sista april-brasan eldades och där det var plats för cirka 20 större segel- och motorbåtar.

De som inte fick rum där, fick lägga upp vid Schelins båtvarv, eller lyfta båtarna i gamla hamnkranen och köra hem till egna tomten på hästvagn eller lastbil.

Lika illa var det med hamnplats – en dålig träkaj och 1,5 – 2 metersplatser – cirka 30 stycken var allt, så nog fanns det fog för en ny klubb, att syssla med.

Klubben bildades under våren 1957 och bland det första var ju att få fram en uppläggningsplats och att efterlysa kommunens planer på en upprustning av den gamla hamnen.

Den första skrivelsen resulterade i att gamla träkajen och båtplatserna rustades upp och en utredning sattes till, bestående av två man – herrarna Gustav Andersson och Artur Pettersson.
Det nuvarande slipområdet fick vi redan våren 1958, fast det såg ju inte ut som idag. Det var mer eller mindre ett sankområde, men det var det mest ändamålsenliga kunde få just då. Det är nu uppfyllt 30-50 cm. hela det gamla området, där spel och rälsen ligger.


Vi fick köpa en gammal anläggning av Köpings Motorbåtssällskap, bestående av räls, hjul och axlar, till en vagn och ett spel (ej komplett) som ställdes i ordning till en billig penning.
Så redan till upptagningen, hösten 1958, var anläggningen i bruk, till en totalkostnad av cirka 1.200:-.

Under vintern 1961/1962 byggdes ny kaj med båtplatser vid elverket. Platserna blev något mindre, men bredare i stället och priset per plats höjdes till 30:- mot förutvarande 10:-. Många tyckte det var för mycket men enligt protokoll, fick vi inte någon sänkning till stånd.

Den hamn vi fick vid Runna 1977, motionerade vi om redan 1957. Det tog bara 20 år!

När det gäller fritidsaktiviteter på sjön var ju frågan om en klubbholme aktuell redan ifrån början. Så det blev ju Flinta som intresserade oss. Efter samtal med markägarna, som ingick i Himmelsberga byalag, var saken klar. Vi arrenderade den del av holmen, som tillhörde Himmelsberga, redan från 1958 och det resulterade i mycket tidningsskriverier – att vi hade arrenderat Kungsörs fritidsområde. Men det hade upphöjts till detta, utan att markägarna var tilltalade. Frågan var nu om vi skulle utestänga övriga kommunbor och allmänhet. På detta svarade KMBK att för det första var det ju bara båtfolk som kunde komma till Flinta – och för det andra, var alla välkomna, som kunde komma dit. Vad vi ville ha, var det lite ordning med sopor och latrin och det gick ju inte med mindre än markägarnas tillstånd. Det blev ett arrande som varade i 15 år och som övertogs av Arboga Båtklubb.


Vi hade tidigare under sommaren 1964 börjat använda Harsten så vi var inte beroendde av Flinta längre. På Harsten det vi fått avslag från Domänstyrelsen att få bygga klubbhus, vid tre olika framställningar. Även VMMF hade gått in med en skrivelse och försökt hjälpa oss, men ej. Hur holmen används idag, känner ju alla till.

1966 byggdes slipboden av medlemmarna till en kostnade av 3.200:-.”