Styrelsen + alla sektioner

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Ågatan 34
736 33 Kungsör

Bankgiro: 5875-5653
Organisations-/Föreningsnummer: 878500-3586
E-post till KMBK:s styrelse:
—————————————————————————

Ordförande:
E-post:
Bo Altun  070-311 97 02

Vice ordförande:
E-post:
Tomas Karlsson 073-34 66 589

Sekreterare:
E-post:
Kjell Nyblom 070-607 83 12

Kassör:
E-post:
Anders Sylvan 0732-61 01 00

Slipförman:
E-post:
Urban Dahlgren  070 542 99 56

Bryggförvaltare:
E-post:
Joacim Bockman  072-226 93 81

Materialförvaltare:
E-post:
Adam Migas 0793- 14 85 96

Miljöansvarig:
E-post:
Bo Altun 070-311 97 02

Styrelsesuppleanter:
E-post:
Yrjö Björkquist  070-249 32 12
E-post:

Bernt Olsson 076-550 99 81


SLIPGRUPPEN
E-post:
Urban Dahlgren  070-542 99 56


BRYGGRUPPEN
E-post:
Joacim Bockman  072-226 93 81


HARSTENSGRUPPEN
E-post:
Petra Törnudd  070-927 77 72

Lotta Eriksson 0762-35 60 93


TRIVSELGRUPPEN
E-post: trivsel@kungsors-mbk.se
Petra Törnudd  070-927 77 72


UNGDOMSANSVARIG
E-post:
Petra Törnudd  070-927 77 72


VALBEREDNING
Petra Törnudd  070-927 77 72


REVISOR
Sabina Schnegotzki 070-617 48 08
Rolf Larsson 070-567 41 43


REVISORSUPPLEANT
Asbjörn Hansen  073-070 97 88


REGISTER
Kjell Nyblom  070-607 83 12

Niklas Larsson 070-431 25 49


REDAKTÖR FÖR HEMSIDAN:
E-post:
Lars Gustavsson  0705-22 23 23


FACEBOOKANSVARIG
E-post:
Agneta Södergren 0705-68 20 68