Styrelsen + alla sektioner

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Ågatan 34
736 33 Kungsör

Bankgiro: 5875-5653
Organisations-/Föreningsnummer: 878500-3586
E-post till KMBK:s styrelse:
—————————————————————————

Ordförande:
E-post:
Bo Altun  070-311 97 02

Vice ordförande:
E-post:
Tomas Karlsson 073-34 66 589

Sekreterare:
E-post:
Kjell Nyblom 070-607 83 12

Kassör:
E-post:

Anders Sylvan 0732-61 01 00

Slipförman:
E-post:
Urban Dahlgren  070 542 99 56

Bryggplatser
E-post:
Kjell Nyblom 070-607 83 12

Materialförvaltare:
E-post:
HORST TITEL 0709-82 61 22

Miljöansvarig:
E-post:
Bo Altun 070-311 97 02

Styrelsesuppleanter:
E-post:
Yrjö Björkquist  070-249 32 12

E-post:

Adam Migas 0793-14 85 95


SLIPGRUPPEN
E-post:
Urban Dahlgren  070-542 99 56


HARSTENSGRUPPEN
E-post:
Petra Törnudd  070-927 77 72

Lotta Eriksson 0762-35 60 93


TRIVSELGRUPPEN
E-post: trivsel@kungsors-mbk.se
Petra Törnudd  070-927 77 72


UNGDOMSANSVARIG
E-post:
Petra Törnudd  070-927 77 72


VALBEREDNING
Lennart Kalander 073-34 50 772


REVISOR

Asbjörn Hansen  0730-70 97 88
Rolf Larsson 070-567 41 43


REVISORSUPPLEANT
Sabina Schnegotzki  0706-17 48 08


REGISTER
Kjell Nyblom  070-607 83 12

Niklas Larsson 070-431 25 49


REDAKTÖR FÖR HEMSIDAN:
E-post:
Lars Gustavsson  0705-22 23 23


FACEBOOKANSVARIG
E-post:
Agneta Södergren 0705-68 20 68