Styrelsen + alla sektioner

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör

Bankgiro: 5875-5653
Organisations-/Föreningsnummer: 878500-3586
E-post till KMBK:s styrelse: styrelsen@kungsors-mbk.se
—————————————————————————

Ordförande:
E-post: ordf@kungsors-mbk.se
Bo Altun  070-311 97 02

Vice ordförande:
E-post: vord@kungsors-mbk.se
Tomas Karlsson  076-781 15 08

Sekreterare:
E-post: sekr@kungsors-mbk.se
Per-Erik Jansson  070-234 24 85

Kassör:
E-post: kass@kungsors-mbk.se
Lennart Johansson  076-051 18 53

Slipförman:
E-post: slip@kungsors-mbk.se
Urban Dahlgren  070 542 99 56

Bryggförvaltare:
E-post: brygg@kungsors-mbk.se
Ulf Eriksson  070-267 08 75

Materialförvaltare:
E-post: matr@kungsors-mbk.se
Sören Andersson  076-708 05 81

Miljöansvarig:
E-post: miljo@kungsors-mbk.se
Tomas Karlsson 076-781 15 08

Styrelsesuppleanter:
E-post: supp1@kungsors-mbk.se
Agneta Södergren  070-568 20 68
E-post: supp2@kungsors-mbk.se
Linda Kjellman  073-711 66 55
————————————————————————-
TRIVSELGRUPPEN
E-post: trivsel@kungsors-mbk.se
Eva Suontausta  070-941 67 00
Tero Suontausta  070-485 74 76

————————————————————————-
SLIPGRUPPEN
E-post: slip@kungsors-mbk.se
Urban Dahlgren  070-542 99 56

————————————————————————-
BRYGGRUPPEN
E-post: brygg@kungsors-mbk.se
Ulf Eriksson  070-267 08 75
————————————————————————-
HARSTENSGRUPPEN
E-post: harsten@kungsors-mbk.se
Lotta Eriksson  076-235 60 93
—————————————————————————-
UNGDOMSANSVARIG
E-post: ungdom@kungsors-mbk.se
Agneta Södergren  070-568 20 68
—————————————————————————-
VALBEREDNING
Petra Törnudd  070-927 77 72
Erik Burghgraaff  070-617 48 08
—————————————————————————-
REVISOR
Rolf Larsson 070-567 41 43
Kjell Nyblom  070-607 83 12

REVISORSUPPLEANTER
Asbjörn Hansen  073-070 97 88
Pia Carlsson  072-717 14 50

—————————————————————————
REGISTER
Lennart Johansson  076-051 18 53
Kjell Nyblom  070-607 83 12
—————————————————————————
Redaktör för hemsidan:
E-post: web@kungsors-mbk.se
Lars Gustavsson  070-522 23 23