Styrelsen + alla sektioner

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör

Bankgiro: 5875-5653
Organisations-/Föreningsnummer: 878500-3586
E-post till KMBK:s styrelse:
—————————————————————————

Ordförande:
E-post:
Bo Altun  070-311 97 02

Vice ordförande:
E-post:
Eddy Ahlgren 072-833 93 80

Sekreterare:
E-post:
Per-Erik Jansson  070-234 24 85

Kassör:
E-post:
Joacim Bockman  072-226 93 81

Slipförman:
E-post:
Urban Dahlgren  070 542 99 56

Bryggförvaltare:
E-post:
Joacim Bockman  072-226 93 81

Materialförvaltare:
E-post:
Adam Migas 0793- 14 85 96

Miljöansvarig:
E-post:
Eddy Ahlgren 072-833 93 80

Styrelsesuppleanter:
E-post:
Yrjö Björkquist  070-2493212
E-post:


SLIPGRUPPEN
E-post:
Urban Dahlgren  070-542 99 56


BRYGGRUPPEN
E-post:
Joacim Bockman  072-226 93 81


HARSTENSGRUPPEN
E-post:
Petra Törnudd  070-9277772
Camilla Qvisth  070-375 10 47


TRIVSELGRUPPEN
E-post: trivsel@kungsors-mbk.se
Petra Törnudd  070-9277772
Camilla Qvisth  070-375 10 47


UNGDOMSANSVARIG
E-post:
Petra Törnudd  070-9277772


VALBEREDNING
Petra Törnudd  070-9277772
Camilla Qvisth  070-375 10 47


REVISOR
Rolf Larsson 070-567 41 43
Kjell Nyblom  070-607 83 12


REVISORSUPPLEANT
Asbjörn Hansen  073-070 97 88


REGISTER
Lennart Johansson  076-051 18 53
Kjell Nyblom  070-607 83 12


REDAKTÖR FÖR HEMSIDAN:
E-post:
Lars Gustavsson  0705-22 23 23


FACEBOOKANSVARIG
E-post:
Moa Pettersson  072-046 69 76