Styrelsen + alla sektioner

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör

Bankgiro: 5875-5653
Organisations-/Föreningsnummer: 878500-3586
E-post till KMBK:s styrelse:
—————————————————————————

Ordförande:
E-post:
Bo Altun  070-311 97 02

Vice ordförande:
E-post:
Tomas Karlsson  076-781 15 08

Sekreterare:
E-post:
Per-Erik Jansson  070-234 24 85

Kassör:
E-post:
Lennart Johansson  076-051 18 53

Slipförman:
E-post:
Urban Dahlgren  070 542 99 56

Bryggförvaltare:
E-post:
Ulf Eriksson  070-267 08 75

Materialförvaltare:
E-post:
Adam Migas 0793- 14 85 96

Miljöansvarig:
E-post:
Tomas Karlsson 076-781 15 08

Styrelsesuppleanter:
E-post:
Yrjö Björkquist  070-2493212
E-post:
Joacim Bockman  072-2269381

————————————————————————-
SLIPGRUPPEN
E-post:
Urban Dahlgren  070-542 99 56

————————————————————————-
BRYGGRUPPEN
E-post:
Ulf Eriksson  070-267 08 75
————————————————————————-
HARSTENSGRUPPEN
E-post:
Lotta Eriksson  076-235 60 93
—————————————————————————-
UNGDOMSANSVARIG
E-post:
Petra Törnudd  070-9277772
—————————————————————————-
VALBEREDNING
Erik Burghgraaff  070-617 48 08
—————————————————————————-
REVISOR
Rolf Larsson 070-567 41 43
Kjell Nyblom  070-607 83 12

REVISORSUPPLEANT
Asbjörn Hansen  073-070 97 88
—————————————————————————
REGISTER
Lennart Johansson  076-051 18 53
Kjell Nyblom  070-607 83 12
—————————————————————————
Redaktör för hemsidan:
E-post:
Lars Gustavsson  0705-22 23 23