Ankring av Harstensbryggan

A, B och C förbinder inre och yttre bryggan.
Ett extra rep håller B borta från att nötas mot en balk.

AA, BB, CC, DD EE och FF består av Moorsafe ankare, polypropen lina och kätting. Linorna är till för att kunna byta ut rostiga kättingar

AA, BB, CC och DD håller fast yttre bryggan i sidled.

EE och FF håller ut bryggorna från land

Isdrift kan medföra att yttre bryggan flyttas ur sitt läge och antingen går då förtöjningen sönder eller så flyttas ankarna ur sina lägen. På grund av detta skall yttre bryggan varje höst flyttas in till Arbogaån.

För att enkelt kunna ankra den yttre bryggan i rätt läge på våren är det viktigt att lossa den på rätt sätt på hösten.

Gör så här på hösten:

1.Märk de länkar på AA, BB, CC och DD som är krokade på bryggan (med buntband).

2.Knyt fast långa linor på AA, BB, CC och DD och fäst dom sedan inne på land. Dessa linor används på våren för att hitta och lyfta upp kättingarna på våren när bryggan skall ankras.

3.Fäst linor på yttre bryggan så att den kan hållas på plats när förbindningen till inre bryggan lossas.
Lossa A och C och därefter B. Spakblock måste användas för att lossa B. Lägg upp och bind fast kättingarna och linorna på den inre bryggan så att de inte förstörs av isen under vintern.
Yttre bryggan glider nu ut ca 1 m. Håll bryggan i läge inne vid inre bryggan.

Kättingarna AA, BB, CC och DD måste lossas i rätt ordning beroende på vindriktning. Hjälpbåt eller arbetsflotten kan behöva för att hålla bryggan mot vinden när de sista kättingarna skall lossas. Var beredd att börja bogseringen när den sista kättingen är loss. Bogserkrokar finns i bryggas båda ändar.

4.Vind från Kungsör, lossa kättingarna och släpp ner dom på bottnen i följande ordning:
AA – BB – DD – CC.

5.Vind från Köping, lossa kättingarna och släpp ner dom på bottnen i följande ordning:
DD – CC – AA – BB.

Gör så här på våren:

1.Lägg bryggan på ungefär rätt plats, cirka 1 meter utanför den inre bryggan. Hjälpbåt eller arbetsflottan kan behöva användas för att hålla den på plats till kättingarna är på plats.

2.Använd de linor som hösten sattes fast i kättingarna för att dra upp kättingarna AA, BB, CC och DD.

3.Kroka fast kättingarna med de markerade länkarna.

4.Koppla ett spakblock mellan den inre och den yttre bryggan och spela in den yttre bryggan.

5.Kroka fast Kättingarna A, B och C.