KMBK:s styrelser 1957-2023

1957
Arne Johansson (ordf) Sven Karlsson (vice ordf) Gunnar Lindholm (kassör)
Harald Andersson (sekr)

1958
Arne Johansson (ordf) Sven Karlsson (vice ordf) Gunnar Lindholm (kassör)
Harald Andersson (sekr)

1959
Arne Johansson (ordf) Sven Karlsson (vice ordf) Gunnar Lindholm (kassör)
Harald Andersson (sekr)

1960
Arne Johansson (ordf) Sven Lundqvist (vice ordf) Yngve Ingesson (kassör)
Harald Andersson (sekr)

1961
Arne Johansson (ordf) Harald Andersson (sekr) Yngve Ingesson (kassör)
Arne Johansson (slipförman)
Klubbholme: Flinta
Medlemmar: 54. Båtar: 36

1962
Arne Johansson (ordf) Harald Andersson (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Flinta
Medlemmar: 54. Båtar: 37

1963
Arne Johansson (ordf) Harald Andersson (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Flinta
Medlemmar: 52 Båtar: 38

1964
Arne Johansson (ordf) Harald Andersson (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Flinta
Medlemmar: 51 Båtar: 34

1965
Arne Johansson (ordf) Sven Söderström (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Flinta och Harsten
Medlemmar: 54 Båtar: 35

1966
Arne Johansson (ordf) Sven Söderström (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Flinta och Harsten
Medlemmar: 55 Båtar: 39

1967
Arne Johansson (ordf) Börje Svensson (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Flinta och Harsten
Medlemmar: 48 Båtar: 39

1968
Arne Johansson (ordf) Börje Svensson (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Flinta och Harsten
Medlemmar: 52 Båtar: 42

1969
Arne Johansson (ordf) Börje Svensson (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Flinta och Harsten
Medlemmar: 57 Båtar: 48

1970
Arne Johansson (ordf) Börje Svensson (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten och Flinta
Medlemmar: 53. Båtar: 42

1971
Arne Johansson (ordf) Börje Svensson (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten och Flinta
Medlemmar: 58. Båtar: 45

1972
Harald Andersson (ordf) Börje Svensson (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten och Flinta
Medlemmar: 60. Båtar:45

1973
Harald Andersson (ordf) Börje Svensson (sekr) Martin Larsson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 61. Båtar:50

1974
Harald Andersson (ordf) Åke Tojén (sekr) Arne Johansson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 73. Båtar:60

1975
Harald Andersson (ordf) Åke Tojén (sekr) Arne Johansson (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 80. Båtar:68

1976
Harald Andersson (ordf) Åke Tojén (sekr) Arne Johansson (kassör)
Harald Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 83. Båtar:68

1977
Åke Tojén (ordf) Harald Andersson (sekr) Arne Johansson (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 81. Båtar: 68

1978
Åke Tojén (ordf) Harald Andersson (sekr) Arne Johansson (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 83. Båtar: 68

1979
Åke Tojén (ordf) Harald Andersson (sekr) Arne Johansson (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar:: 86. Båtar: 76

1980
Åke Tojén (ordf) Harald Andersson (sekr) Kjell Hedlund (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 86. Båtar: 76

1981
Åke Tojén (ordf) Håkan Larsson (sekr) Kjell Hedlund (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 76. Båtar: 67 varav 1 segelbåt

1983
Åke Tojén (ordf) Håkan Larsson (sekr) Kjell Hedlund (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 97. Båtar: 72

1984
Åke Tojén (ordf) Håkan Larsson (sekr) Kjell Hedlund (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 97. Båtar: 72

1985
Åke Tojén (ordf) Håkan Larsson (sekr) Kjell Hedlund (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 108. Båtar: 86

1986
Åke Tojén (ordf) Håkan Larsson (sekr) Kjell Hedlund (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 110. Båtar: 86

1987
Djula Pomozi (ordf) Håkan Larsson (sekr) Kjell Hedlund (kassör)
Karl-Oskar Andersson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 108. Båter: 89

1988
Djula Pomozi (ordf) Håkan Larsson (sekr) Kjell Hedlund (kassör)
Rolf Fredriksson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 115. Båter: 94

1989
Asbjörn Hansen (ordf) Lennart Johansson (sekr) Kjell Hedlund (kassör)
Rolf Fredriksson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 95. Båtar: 80

1990
Asbjörn Hansen (ordf) Lennart Johansson (sekr) Kjell Hedlund (kassör)
Rolf Fredriksson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 96. Båtar: 85

1991
Lars-Olof Palmkvist (ordf) Lennart Johansson (sekr) Tommy Rosenberg (kassör)
Rolf Fredriksson (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 112. Båtar: 85

1992
Lars-Olof Palmkvist (ordf) Lennart Johansson (sekr) Anders Sakariassen (kassör)
Per Forsberg (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 122. Båtar: 85

1993
Lars-Olof Palmkvist (ordf) Lennart Johansson (sekr) Anders Sakariassen (kassör)
Per Forsberg (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 122. Båtar: 110

1994
Lars-Olof Palmkvist (ordf) Lennart Johansson (sekr) Anders Sakariassen (kassör)
Per Forsberg (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 154. Båtar: 133

1995
Karl-Erik Westin (ordf) Lennart Johansson (sekr) Anders Sakariassen (kassör)
Per Forsberg (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 165. Båtar: 137

1996
Karl-Erik Westin (ordf) Lennart Johansson (sekr) Anders Larsson (kassör)
Per Forsberg (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 167. Båtar: 137

1997
Rolf Larsson (ordf) Vakant (sekr) Anders Larsson (kassör)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 162. Båtar: 147

1998
Rolf Larsson (ordf) Olof Lindberg (sekr) Anders Larsson (kassör)
Per Forsberg (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 154. Båtar 136

1999
Rolf Larsson (ordf) Olof Lindberg (sekr) Anders Larsson (kassör)
Per Forsberg (slipförman)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 154. Båtar 136

2000
Oloph Lindberg (ordf) Anders Larsson (sekr) Anders Sakariassen (kassör)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 143. Båtar: 146

2001
Oloph Lindberg (ordf) Inger Holmqvist (sekr) Kjell Nyblom (kassör)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 143. Båtar 146

2002
Oloph Lindberg (ordf) Anders Larsson (sekr) Anders Sakariassen (kassör)
Klubbholme: Harsten
Medlemmar: 143. Båtar 146

2003
Oloph Lindberg (ordf) Marie Mattsson (sekr) Kjell Nyblom (kassör)
Klubbholme: Harsten

2004
Oloph Lindberg (ordf) Torbjörn Högstedt (sekr) Kjell Nyblom (kassör)
Klubbholme: Harsten

2005
Peter Mattsson (ordf) Torbjörn Högstedt (sekr) Kjell Nyblom (kassör)
Klubbholme: Harsten

2006
Peter Mattsson (ordf) Torbjörn Högstedt (sekr) Kjell Nyblom (kassör)
Klubbholme: Harsten

2007
Peter Mattsson (ordf) Torbjörn Högstedt (sekr) Kjell Nyblom (kassör)
Klubbholme: Harsten

2008
Peter Mattsson (ordf) Torbjörn Högstedt (sekr) Kjell Nyblom (kassör)
Klubbholme: Harsten

2009
Peter Mattsson (ordf) Torbjörn Högstedt (sekr) Kjell Nyblom (kassör)
Klubbholme: Harsten

2010
Peter Mattsson (ordf) Torbjörn Högstedt (sekr) Mary Svahn-Hansson (kassör)
Klubbholme: Harsten

2011
Gunnar Beskow (ordf) Bo Altun (vice ordf) Per-Erik Jansson (sekr) Mary Svahn-Hansson (kassör)
Urban Dahlgren (slipförman) Reino Hänninen (bryggförvaltare) Jan-Olof Norgren (matrl.förvaltare)

2012
Rolf Nilsson (ordf) Bo Altun (vice ordf) Per-Erik Jansson (sekr) Mary Svahn-Hansson (kassör)
Urban Dahlgren (slipförman) Reino Hänninen (bryggförvaltare) Sören Andersson (materialförvaltare).

2013
Rolf Nilsson (ordf) Bo Altun (vice ordf) Per-Erik Jansson (sekr) Mary Svahn-Hansson (kassör)
Urban Dahlgren (slipförman) Reino Hänninen (bryggförvaltare) Sören Andersson (materialförvaltare).

2014
Rolf Nilsson (ordf) Bo Altun (vice ordf) Per-Erik Jansson (sekr) Pia Carlsson (kassör)
Urban Dahlgren (slipförman) Reino Hänninen (bryggförvaltare) Sören Andersson (materialförvaltare)
Harstensgruppen: Reino Hänninen.

2015
Michael Strandberg (ordf) Bo Altun (vice ordförande), Per-Erik Jansson (sekr), Pia Carlsson (kassör)
Urban Dahlgren (slipförman), Thomas Lundström (bryggförvaltare), Sören Andersson (materialförvaltare)
Harstensgruppen: Reino Hänninen.

2016
Sabina Schnegotzki (ordf) Bo Altun (vice ordförande), Per-Erik Jansson (sekr), Pia Carlsson (kassör)
Urban Dahlgren (slipförman), Thomas Lundström (bryggförvaltare), Sören Andersson (materialförvaltare)
Harstensgruppen: Reino Hänninen.

2017
Sabina Schnegotzki (ordf) Bo Altun (vice ordförande), Per-Erik Jansson (sekr), Pia Carlsson (kassör)
Urban Dahlgren (slipförman), Thomas Lundström (bryggförvaltare), Sören Andersson (materialförvaltare). Trivselgruppen: Agneta Södergren.
Harstensgruppen: Reino Hänninen och Tomas Karlsson.

2018
Bo Altun (ordförande), Tomas Karlsson (vice ordförande), Per-Erik Jansson (sekr), Pia Carlsson (kassör)
Urban Dahlgren (slipförman), Thomas Lundström (bryggförvaltare), Sören Andersson (materialförvaltare). Trivselgruppen: Agneta Södergren.
Harstensgruppen: Reino Hänninen och Tomas Karlsson.

2019
Bo Altun (ordförande), Tomas Karlsson (vice ordförande), Per-Erik Jansson (sekr), Lennart Johansson (kassör)
Urban Dahlgren (slipförman), Ulf Eriksson (bryggförvaltare), Sören Andersson (materialförvaltare). Trivselgruppen: Agneta Södergren, Tero Suontausta och Eva Suontausta.
Harstensgruppen: Lotta Eriksson.

2020

Bo Altun (ordförande), Tomas Karlsson (vice ordförande), Per-Erik Jansson (sekr), Lennart Johansson (kassör o. registerhållare),
Urban Dahlgren (slipförman), Ulf Eriksson (bryggförvaltare),  Adam Migas (matrlförvaltare), Petra Törnudd (ungdomsansvarig)
Harstensgruppen: Lotta Eriksson.

2021

Bo Altun  (ordförande) Eddy Ahlgren (vice ordförande) Per-Erik Jansson (sekreterare) Joakim Bockman (kassör) Urban Dahlgren (slipförman) Joakim Bockman (bryggförvaltare) Adam Migas (materialförvaltare) Eddy Ahlgren (miljöansvarig) Petra Törnudd och Camilla Qvist (Harsten) Petra Törnudd (ungdomsansvarig) Petra Törnudd och Camilla Qvist (trivselgruppen)

2022

BO ALTUN- ordförande, KJELL NYBLOM – sekreterare, ADAM MIGAS – materialförvaltare, JOAKIM BOCKMAN – kassör, bryggförvaltare, TOMAS KARLSSON – vice ordförande, URBAN DAHLGREN – slipförman, PETRA TÖRNUDD – Harstensgruppen och trivselgruppen, ungdomsansvarig, CAMILLA QVISTH – Harstensgruppen och trivselgruppen, YRJÖ BJÖRKQVIST – styrelsesuppleant, BERNT OLSSON – styrelsesuppleant, ROLF LARSSON – revisor, SABINA SCHNEGOTZKI – revisor, ASBJÖRN HANSEN – revisorssuppleant, NIKLAS LARSSON – registerhållare.

 

2023

BO ALTUN- ordförande, KJELL NYBLOM – sekreterare och registerhållare, ANDERS SYLWAN – kassör, ADAM MIGAS – materialförvaltare, JOAKIM BOCKMAN – bryggförvaltare, TOMAS KARLSSON – vice ordförande, URBAN DAHLGREN – slipförman, PETRA TÖRNUDD – Harstensgruppen och trivselgruppen, ungdomsansvarig, LOTTA ERIKSSON – Harstensgruppen, YRJÖ BJÖRKQVIST – styrelsesuppleant, BERNT OLSSON – styrelsesuppleant, ROLF LARSSON – revisor, ASBJÖRN HANSEN – revisorssuppleant, AGNETA SÖDERGREN – Facebook.