Ensliner för grundområde norr om Harsten

Grundområde norr om bryggan

Nedanstående bild visar ett antal dunkar som visar djupkurva 1,5 m (vid medelvattennivå). Det är en i stort sett rät linje mellan den vita dunken framför båten och det mörka korkflötet som syns svagt uppe till vänster om den vita dunken. Denna linje måste märkas ut med fler dunkar eller något annat som är tydligt.

Området mellan det mörka korkflötet och ön är grunt och det finns många stenar som ligger alldeles under vattenytan.

Några meter framför båten på bilden finns en sten som ligger ca 0,8–1 meter undervattenytan. Detta medför att man måste leta rätt på stenen varje vår för att kunna lägga ut dunken/bojen på rätt ställe som ena änden på 1,5 m kurvan

.Pricken/bojen/dunken i den andra ändan av 1,5 m kurvan skall läggas enligt nedastående enslinjerna
(bäst vore att lägga ut ett västmärke).

Yttre stenen vid näten – lilla ön långt bort norr om Flintan (Skylskärsgrundet?).

Stora stenen vid vattenytan – vita björken.