Sanering bottenfärger

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

VIKTIG INFORMATION OM GIFTIG BOTTENFÄRG!

Det här gäller alla som har en bryggplats hos Kungsörs Motorbåtsklubb (KMBK).

Som vi tidigare informerat om så har Västra Mälardalen Myndighetsförbund ställt miljökrav på KMBK, se informationen på KMBK:s hemsida
(www.kungsors-mbk.se) under fliken Miljö.
Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) – farliga både för den som sanerar och för omgivningen”.

Det första som händer är att företaget Happy Boat kommer till KMBK tisdagen den 20 oktober för att mäta bottenfärgen på båtar som ligger på slipområdet. Det är också viktigt att båtägare som inte vinterförvarar sin båt på klubbens område kör båtarna till vårt slipområde för mätning.

Mätningen är helt kostnadsfri och kommer att visa vilka båtar som måste saneras.

Om du vet att båten är bottenmålad med giftig bottenfärg behöver den inte mätas eftersom den ändå måste saneras.

Båtar som är helt rena från bottenfärg behöver inte mätas. Det räcker med att ansvarig funktionär från KMBK inspekterar båten och skriver ett intyg på att båten inte har giftig bottenfärg.

Information om hur båtarna skall saneras och hur kostnader och tid skall rapporteras kommer att meddelas när mätningarna är genomförda och rapporterad. KMBK har fått ett LOVA-bidrag för bottenfärgsmätning, skyddsmaterial, förbrukningsmaterial, färgborttagningsmedel, ny epoxifärg och till viss del även arbetskostnad

Båtägare som förvarar sin båt på någon annan båtklubb eller marina måste lämna en kopia på intyget att båten är fri från giftig bottenfärg.

Tänk på att 2023 måste alla båtar vid KMBK:s bryggor vara fria från giftig bottenfärg – träbåtar är undantagna. De båtar som inte är fria från gift kommer inte att få någon bryggplats från och med 2023.

Styrelsen KMBK