Brohöjder och broöppning i Kungsör

1 juni, 2021 at 10:46

Det finns två broar att passera -Järnvägsbron på 2,7 meter och Landsvägsbron på 3,8 meter. I sjökortet anges en felaktig höjd för Landsvägsbron. Den rätta höjden är 3,8 meter.

Mellan 1 maj och 31 oktober öppnas broarna dagligen enligt följande tider:

06.55 – 07.05, 09.20 – 09.30, 11.20 – 11.30, 12.20 – 12.30, 13.20 – 13.30, 14.20 – 14.30, 16.20 – 16.30, 18.20 – 18.30, 19.20 – 19.30, 21.20 – 21.30

Broarna fjärrmanövreras från Kvicksundsbron. Telefonnummer till brovakten i Kvicksund är 016-35 46 65 eller VHF kanal 14.