Reseersättning

Regler för reseersättning vid resor på uppdrag för KMBK
Upprättade och antagna vid styrelsemötet den 23/9 2014.

Vid resor för Kungsörs Motorbåtsklubb´s, KMBK, räkning utgår ersättning enligt statlig,
skattefri, nivå. Ersättningen är för närvarande 18:50 kr/mil. Vid resor kortare än 10 km totalt
per ”uppdrag” utgår dock ingen ersättning. Vid resa 10 km eller mer per ”uppdrag” utgår
ersättning för hela resan.

Reseersättningen ska registreras på KMBK´s blankett för Reseräkning. Blanketten kan
erhållas via KMBK´s hemsida som en pdf-fil samt i KMBK´s klubblokal.
Blanketten lämnas/skickas komplett ifylld till klubbens kassör, som efter attest av
ordförande/vice ordförande betalar ut ersättningen till på blanketten angivet bankkonto.
Reseräkning utställd av klubbens ord-förande attesteras av vice ordförande.

Reseersättning