KMBK har en hjärtstartare

När våra båtar finns på land är apparaten i vårt klubbhus på slipen. Under båtsäsongen flyttar vi ut den till vår klubbstugan på Harsten.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.

Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.

KAN MAN GÖRA FEL?
Nej, man kan inte göra fel med en hjärtstartare.

Om någon skulle använda hjärtstartaren på en patient som inte har något problem med hjärtat, är det ingen fara. Hjärtstartaren känner av att hjärtat slår som vanligt och laddar inte upp någon strömstöt. Även om du av misstag trycker på hjärtstartarens stöt-knapp händer ingenting. Det går praktiskt taget inte att förvärra ett tillstånd för den skadade

En snabb insats med hjärtstartare är helt avgörande för om den drabbade ska överleva eller inte. Studier har visat att överlevnaden sjunker med närmare 10 procent per minut. Därför bör en hjärtstartare placeras lätt tillgängligt.