Sjögull

En vacker men förrädisk vattenväxt !!!

Sjögull är en så kallad främmande, invasiv art, som sprider sig från Arbogaån ut i Mälaren och Galten.

Finns den redan vid din brygga eller båt och du är oförsiktig så fortsätter den att breda ut sig och bilda nya kolonier.

Vi måste stoppa utbredningen av växten innan den tar över Arbogaån och Galten.

För mera info, tryck på länken. Gör det!

Sjögull_stor_Slutlig