Ankare till Harstensbryggorna

Bryggorna är förankrade med 6 st Moorsafe ankare. Bilden visar den yttre bryggan och ankarna på väg ut till Harsten. Ankarna ligger upp och ned under transporten.

Varje enhet består av:
Moorsafe ankare 72 kg
5 meter 28 mm polypropenlina
12,5 meter 16 mm kätting

Polypropenlinan är monterad med 25 mm schackel mellan ankaret och kättingen. Anledningen till att en polypropenlina används är att man skall kunna byta ut en rostig kätting utan att ta upp ankaret.

I bakkant på ankaret sitter ett schackel och en lina. Om ankaret måste tas upp eller flyttas, och man kan hitta linan, är tanken att denna lina skall användas för att dra in en kraftig lina i schacklet. Därefter kan man dra ankaret bakåt så att det lossar.