2017-12-15
Dagens namn: Gottfrid

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 VINTERPLATSER
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 AVGIFTER 2017 o 2018
 BLI MEDLEM
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 MEDLEMMAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 PROGRAM 2017
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2017
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första prokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 610145
Information om cookies

Vädret Kungsör


ANTECKNINGAR FRÅN STYRELSEMÖTET 28 NOV.
Styrelsen samlades i klubbstugan. Frånvarande var Sabina Schnegotzki (ordf), Sörens Andersson (mtrl.förv.) och Ulf Eriksson (suppl). Vår viceordförande Bo Altun ledde sammanträdet.

- Kassören berättade att efter att ha betalt elräkning och inköpet av ett elverk, så fanns det 326.750 kronor i kassan.

- Från de olika arbetsgrupperna fanns inget att rapportera, förutom att det hade tillkommit en ny medlem.

- Vår nuvarande hemsida kommer troligen att flytta från sin nuvarande hemvist till ett nytt webhotell. Det innebär att sidan får ett nytt utseende - och kanske en annan internetadress. Arbetet pågår och kommer snart att redovisas för både medlemmar och styrelse.

- Budgeten för 2018 diskuterades och ett förslag för inkomster och kostnader bestämdes.
Förslaget kommer senare att presenteras för årsmötet.

- Lennart Johansson och Lars Gustavsson har arbetat fram förslag till ändringar stadgar och regler. Årsmötet kommer att få besluta om ändringarna skall genomföras, eller inte.
Medlemmarna kommer att få ändringringsförslagen i god tid via mail före mötet.

Styrelsen har sitt nästa möte, tisdagen den 19 december.

ÅRETS SISTA FÖDELSEDAGS"BARN"
PER HANSSON
Virkesgatan 7, 33 år den 4 december.

MARCUS EDUARDS
Vikvägen 13, 51 år den 4 december.

ANDERAS OHLS
Hagalundsgatan 11, 35 år den 8 december.

LARS BERGSTEN
(Bild 1) Skogsbacken 13, Kumla, 54 år den 8 december.

OSCAR AGNESSON
Hedlundsgatan 9 b, Eskilstuna, 28 år den 16 december.

MIKAEL AIRIMAN
Villagatan 29 b, Valskog, 44 år den 20 december.

ROLF LARSSON
Eddavägen 31, 66 år den 21 december.

MICHAEL THELL
(Bild 2) Skottvägen 10, 40 år den 21 december.

TOM SKOOG
Änderåsen, Boda kyrkby, 45 år den 22 december.

MICHAEL BORÉN
Granhammar 4, 60 år den 24 december.

JESSICA ANDERSSON
(Bild 3) Vanneboda 157, Frövi, 26 år den 26 december.

LUCAS JOHANSEN
Kungsuddsvägen 5, 20 år den 29 december.

IDA BERGSTEN
Skogsbacken 13, Kumla, 13 år den 29 december.

GUNNEL LÖWE
Torsgatan 9, 54 år den 31 december.

TISDAGSKAFFE VARJE TISDAG KLOCKAN 10


Du som har möjlighet att komma. Gör det. Vi pratar om allt. Ingenting är heligt. Allt skall upp på bordet.

Klubben står för kaffekostnaden. Vi köper fikabröd i den ordningen som Urban enväldigt bestämmer.

Välkomna!

NYHETER PÅ HEMSIDAN!
- Nu finns en medlemsförteckning här på hemsidan. Den innehåller kontaktuppgifter gällande både medlemmar och familjemedlemmar. Det är praktiskt av många skäl.

- Det finns även en lista över klubbens bryggplatser och vilka som hyr dem.
Dessutom har vi några lediga bryggplatser. Vilka de är, hittar du också här på hemsidan.

Allt det nya, hittar ni i den blå vänsterspalten: ”MEDLEMMAR”, ”BRYGGOR" och "LEDIGA BÅTPLATSER”.

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.
I samband med att båtsäsongen finns en hjärtstarter placerad på Harsten. Den finns i klubbstugan, som alltid är olåst.

När våra båtar finns på läand är apparaten i vårt klubbhus på slipen.

Styrelsen anser att klubben har en hjärtstarter. Det är angeläget och nödvändigt. Huvuddelen av våra medlemmar är i en farlig ålder. Inträffar ett stillestånd ute på vår klubbholme, så tar det allt för lång tid innan sjukvården hinner fram. Risken är stor att då är det försent.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!