2018-07-22
Dagens namn: Madeleine
Magdalena

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 AVGIFTER 2017 o 2018
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 LEDIGA BÅTPLATSER
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2018
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första prokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 677693
Information om cookies

Vädret KungsörI helgen arbetade gubbarna med att stabilisera altangolvet på Harstensstugan.
Trevligt att så många hade möjlighet att deltaga i arbetet. Snart så står stugan färdig och vi kan förvänta oss en fantastisk invigningsfest…AGNETA FLYTTAR STRÖMMINGSFESTEN TILL DEN 11 AUGUSTI !!!
”Hej Lasse – kan du ändra datumet för STRÖMMINGSFESTEN på hemsidan. Vi upptäckte, att det datumet vi har satt tidigare, infaller under vår andra semestervecka.

Så vi ändrar TILLBAKA TILL DEN 11 AUGUSTI.
Hälsningar Agneta Södergren.”

Jaha Agneta, då ändrar jag uppgifterna här på sidan, så att alla som älskar strömming kommer till Harsten på rätt dag/ Lars


KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
Behöver du en ny VIMPEL till båten? Den gamla har blivit sliten och ful och skall bytas ut.
Du får en ny av Lars Gustavsson för 200:- .

…eller behöver du en KLUBBNYCKEL, som låser upp nästan alla våra dörrar.
Depositionsavgiften är 200:- som återbetalas när du lämnar tillbaka nyckeln.

Kontakta Lars Gustavsson, Bältgatan 1 - 0705-22 23 23 eller tantbla@outlook.com.
Avgifterna faktureras sedan från vår kassör.

RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTET I APRIL


* Ordförande hälsade alla välkomna.
* Dagordningen godkändes efter att ordförande Bo Altun ville att namn i framtiden nämndes där det saknades.
*Olika reklambrev hade kommit under månaden samt info från SBU.

* EKONOMI
- KMBK har fortsatt god ekonomi.
- På inkomstsidan har vi senaste månaden fått 100 kr från sliprampen samt ytterligare ca 6000 kr i medlemsavgifter.
- Utgifter: Vi har betalat en elräkning på 1608 kr samt hyran av postboxen på 3000 kr.
Övriga utgifter är svetselektroder på ca 800 kr samt portokostnader på ca 737 kr. Avgiften till MBF med ca 11000 kr och reseersättningar för ca 300 kronor. Slutligen inköp av vimplar för ca 5792 kr samt reparation av båtmotor för ca 1950 kr.
- Efter den ekonomiska genomgången följde en analys av budgeten. Alla gruppers kostnader ligger inom det som är budgeterat.

* ÖVRIGT
• E-postadresser: Enligt Lars Gustavsson så ska allt fungera nu.

• Planerna på en utbyggnaden av klubbhuset: Urban Dahlgren meddelade att man fortfarande funderar på en lösning.

• Banker: Banken vill ha ett protokoll från ett konstituerande möte för att godkänna ordförandes teckningsrätt.

• Västra Mälardalens Myndighetsförbunds besöker klubben den 23 april 2018: Ordförande Bo Altun informerade styrelsen
om besöket som bland annat handlade om KMBK:s miljöhantering. En rapport från mötet och förslag till åtgärder kommer senare från myndigheten.

• Arbetsdagen den 21/4: Den var välbesökt, 28 medlemmar kom till arbetsdagen och arbetena som var planerade blev gjorda. Korvgrillningen var uppskattad.


• Brygg: Betongplattor till servicebryggan har ordnats, samt man har lagat T-järn och justerat båtplatsernas breddmått på Tegeluddens båtplatser.

• Slip: inget nytt.

• Harsten: inget nytt.

• Materialförvaltare: Inget nytt. Lars Gustavsson sköter nyckelhanteringen.

• Trivselgruppen: Ansvarig medlem inte här, annars inget nytt.

• Registret: KMBK har fått en ny medlem sedan det förra mötet. Lennart Johansson undrade om de nya GDPR reglerna påverkar vår hemsida. Efter diskussion röstade styrelsen för att
fortsätta med hemsidans innehåll som förut tills man vet mera.

* Bordlagda frågor. Inga.


* Kvarstående arbeten. Inga.


* Övriga frågor.
• Inför sjösättningen. Elis kommer att köra traktorn under sjösättningen.
• Sopor: Man måste börja sopsortera i klubbhuset. Sopkärl kommer att köpas in och ställas på en lämplig plats.

*. Nästa möte. Tisdag den 29/5 kl. 19:00 i klubbhuset.

* Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.


TOMAS VÅR NYA VICE ORDFÖRANDE!
Vid styrelsemötet i februari valdes TOMAS KARLSSON till vice ordförande efter Bo Altun.

När Bosse valdes till ordförande på årsmötet blev platsen som vice ordförande ledig.

Nu är det problemet löst!

Tomas, som tillsammans med ”Pekka” ansvarar för skötseln av klubbholmen, har sitt nya uppdraget under 2018 fram till nästa årsmöte.

ETT BRA ÅRSMÖTE...OCH TACK SABINA !!!
Det blev ett lugnt årsmöte. Helt befriad från några som helst överraskningar. De tjugotvå medlemmarna godkände såväl redovisningar som framtidsplaner, utan några invändningar.

De styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå fick förnyat förtroende.

Det blev bara en förändring i styrelsen. Sabina lämnar ordförandeklubban efter två framgångsrika år. Vår nye ordförande Bo Altun, tidigare vice ordförande, accepterade uppdraget, under försättning att han bara blir vald för ett år. Och det blev han.

Föregående år blev ekonomiskt bra. Utgifterna stannade vid de förväntade nivåerna medan intäkterna blev mycket bättre än väntat. Resultat blev nästan 54 tusen mer i kassan, vilket var 40 tusen mer än vad 2017 års budget hade som mål. Otroligt bra jobbat av alla klubbens kostnadsanvariga.

Antalet medlemmar är nästan oförändrat. Just nu är vi 182 medlemmar, förra året 185 inklusive familjemedlemmar.

Årsmötet godkände att våra stadgar och hamn-och slipregler justerades. Nu motsvarar de myndigheternas krav för momsbefrielse. Våra nya regler hittar du på vår hemsidan, i den vänstra spalten.


VILL DU VETA VAD SOM KOMMER ATT HÄNDA UNDER ÅRET?
-Du kan räkna med att det blir arbetsdagar både på slipen och Harsten. Stora Harstensbryggan skall göras klar och bogseras ut till vår klubbholme.
Vår flotte skall bli färdigutrustad med en lyftanordning

- Klubben köper flera flottörer för att byta ur de gamla som blivit vattenfyllda.
Platsbredderna vid Tegeluddsbryggan justeras och bomfästena repareras.

- Ute på Harsten skall vedboden repareras. Det behövs efter bävers framfart.
Stugan blir”utrymmeskompletterad”.

- Hemma på slipen skall servicebryggan bli färdig och vi skall montera ledstång och belysning vid klubbstugans entré.

- Trivselgruppen planerar för familjedag, midsommarfirande, strömmingsfest(!), eskader och höststädning på ön. Agneta arrangemang brukar bli bra och välbesökta.


Vill avslutningsvis tacka Urban Dahlgren.
Urban fixar som vanligt lokal, kokar kaffe, köper smörgåsar och ser till att vi alla är nöjda, när vi åker hem.

Tack Urban!

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.
I samband med att båtsäsongen finns en hjärtstarter placerad på Harsten. Den finns i klubbstugan, som alltid är olåst.

När våra båtar finns på läand är apparaten i vårt klubbhus på slipen.

Styrelsen anser att klubben har en hjärtstarter. Det är angeläget och nödvändigt. Huvuddelen av våra medlemmar är i en farlig ålder. Inträffar ett stillestånd ute på vår klubbholme, så tar det allt för lång tid innan sjukvården hinner fram. Risken är stor att då är det försent.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!