2018-09-19
Dagens namn: Fredrika

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 AVGIFTER 2017 o 2018
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2018
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första prokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 688493
Information om cookies

Vädret Kungsör


NU BÖRJAR VI FIKA PÅ TISDAGARNA !!!
För många av oss är nu båtsäsongen över.

Därför

på tisdag – 25 september klockan 10 – börjar vi med TISDAGSFIKAT i klubbstugan.
Samma upplägg som tidigare år. Klubben står för kaffe och muggar och vi köper kaffebröd i den turordning som Urban Dahlgren bestämmer. Vi fortsätter sedan att träffas varje tisdagsförmiddag fram till sjösättningen 2019. Välkomna!

VILL DU HA HJÄLP ATT TA UPP BÅTEN?
Sista möjligheten i år att ta upp båten i klubbens regi är lördagen den 6 oktober.
På vår anslagstavla vid slipen kan du göra din anmälan fram till den 29 september.

Tilldelade tider finns några dagar därefter
på anslagstavlan och här på hemsida,

VAD HÄNDE PÅ STYRELSEMÖTET i AUGUSTI?
- KMBK har fortfarande god ekonomi. Kassören har betalt ca 34 000 kr för reparationer av Harstensbryggan samt 3375 kr för el. Från slipenkassan vid rampen har hitintills kommit in 1700 kr.

- Lennart Johansson berättade att Köpings Motorbåtssällskap blivit skattskyldiga enligt beslut av Skatteverket. KMS är inte att betrakta som en ideell förening. Det betyder att dom skall redovisa inkomster, utgifter, moms och därmed betala skatt.

- Anslagstavla: Styrelsen beslutade att den befintliga ska låsas upp och vara lätttillgänglig.

- Lennart Johansson informerade om mötet med Västra Mälardalens Myndighetsförbund VMMF, om deras förelägganden och vad KMBK ska göra, vilka regeländringar som måste göras m m.

- Lennart Johansson berättade att man har ”fusklagat” bryggan vid Tegeludden. En permanent lagning måste göras senare tillfälle.

Justering av bombredderna på Runnabryggan måste göras på grund av att båtarna tenderar att bli bredare.

- Altanen på klubbhuset på Harsten har förstärkts. Allt material till ombyggnaden är utkört.

Förakringen av Harstensbryggan har justerats eftersom den har flyttat på sig.

Styrelsen beslöt att en infotavla till ön anskaffas.

- Trivselgruppen rapporterade att den hade genomfört en midsommarfest. Men - strömmingsfesten blev inställd på grund av eldningsförbudet.

Den sedvanliga eskadern till okänd ort genomfördes programenligt. Uppslutningen var bra med 14 deltagande båtar.

- Lennart Johansson informerade om att förutom tio lediga platser vid Elverkskajen så är alla bryggplatser nu uthyrda.

Man har även gått igenom årets ”sommarliggare” varav fyra stycken har skriftligen begärt avgiftsbefrielse för år 2018. Styrelsen beviljade Urban Dahlgren, Roger Holmkvist, Bertil Olsson samt Sabina Schnegotzki anstånd.

Styrelsen beslöt att sekreteraren bokföra alla handlingar och beslut rörande ”sommarliggare”.

Båtupptagning: 22/9 och 6/10 som vanligt sköter Hans Ingelsson listan och Lars Gustavsson lägger ut informationen på hemsidan.

Medlemsmöte 13/11 kl. 19:00

Nästa möte för styrelsen, tisdagen den 25/9 kl. 19:00 i klubbhuset.

SKALL DU TA UPP DIN BÅT PÅ LÖRDAG???
Nu närmare sig årets första båtupptagning. Lördagen den 22 september klockan åtta börjar slipgruppen med första båten. Bernt Olssons båt tas upp så tidigt som klockan 8.

Redan 7.30 är Bernt på plats. Bertil vet att varje båtägare skall vara på slipen 30 minuter före upptagningen med en kopia av sin giltiga försäkring.

08.00 - Bernt Olsson
08.30 - Ulf Wigh
09.30 - Robert Larsson
10.00 - Adam Migas
10.30 - Lars Gustavsson
11.00 - Rolf ”Elis” Larsson
11.30 - Hans Ingelsson
13.00 - Helge Andersson
13.30 - Olavi Himmerfält
14.00 - Hans Thunberg
14.30 - Jon Ingelsson
15.00 - Kjell Nyblom
15.30 - Janne Liss
16.00 - Robert Larsson


KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
Behöver du en ny VIMPEL till båten? Den gamla har blivit sliten och ful och skall bytas ut.
Du får en ny av Lars Gustavsson för 200:- .

…eller behöver du en KLUBBNYCKEL, som låser upp nästan alla våra dörrar.
Depositionsavgiften är 200:- som återbetalas när du lämnar tillbaka nyckeln.

Kontakta Lars Gustavsson, Bältgatan 1 - 0705-22 23 23 eller tantbla@outlook.com.
Avgifterna faktureras sedan från vår kassör.

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.

När våra båtar finns på land är apparaten i vårt klubbhus på slipen. Under båtsäsongen flyttar vi ut den till vår klubbstugan på Harsten.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!