HAR BÅTEN GIFTIG BOTTENFÄRG?

Våra båtbottnar skall nu analyseras och saneras. Gäller båtar som ligger vid våra bryggor och på vår slip.

Alla medlemmar har de senaste dagarna fått information om det kommande arbetet via email och brev.

Här får ni ytterligare en påminnelse. Informationen finns under fliken ”Miljö” och rubriken ”Sanering bottenfärger”. Läs den!

Nu har kommunen äntligen tagit bort den stora och dominerande pilen vid Runnabryggan.

Båtklubben har ansett att trädet har varit ”rivningsfärdig” i många år. Stora delar av trädkronan som innehöll döda grenar har  varit farliga för både folk och båtar.

Innan pilen kunde sågas ner krävdes ett godkännande av Länsstyrelsen. Trädet stod intill Arbogaån och skyddades av strandskyddet.

Tack Rolf “Elis” och kommunen!!!

(Fotograf: Lennart Kalander)

Vi har nu invigt den utbyggda klubbstugan på Harsten med både invigningstal och en rejäl  smörgåstårtsfrossa!

 

Foton från ombyggnaden finns på hemsidan. Gå till fliken “Bilder”. 

NU TORRSÄTTER VI VÅRA BÅTAR!

Båtsäsongen är sorgligt nog över för i år. Det är dags att låta båten få sin vintervila.

Som tidigare år finns det två upptagningshelger att välja.

  • lördagen den 26 september

  • lördagen den 10 oktober

  • Du bokar torrsättningen här på hemsidan. Klicka på BAS-symbolen längst upp till höger och logga in. Via länken ”Båtupptagning 2020” i högra spalten kommer du fram till vårt planeringsschema. Välj den tid du önskar.

Och som vanligt. Tänk på att vagnen är i ordning och att alla däcken är pumpade! Glöm inte att ta med ett giltigt försäkringsbesked.

BRA JOBBAT – ALLA MEDLEMMAR!

 

Vid miljö- och säkerhetsrevisionen 30 juni kunde vi släcka alla anmärkningar från föregående revision.

Nu har vi även tittat mer på säkerheten på våra bryggor och de är godkända. Landdelen vid Runnastrandsbryggan är avspärrad och får inte användas kommer att plockas bort vid nästa arbetstillfälle.

För övrigt var det snyggt och städat runt om på slipen. Håll i det här nu så blir det inga bekymmer när miljöinspektören utför nästa revision.

Styrelsen

Välkomna till vår klubbholme – Harsten

Fotograf: JACEK

 

KORTNOTISER OM KLUBBEN

(Uppdaterad 2020-04-03)

INGET PROGRAMBLAD I ÅR. Vi har inte valt någon trivselgrupp i år. Därför krymper vår verksamhet något – ingen familjedag, strömmingsfest eller eskader m.m. Information om våra städdagar, sjösättning m.m. kommer  därför att finnas på hemsidan och klubbstugans anslagstavla.

Förhoppningsvis så återkommer trivselgruppen inför nästa båtsommar.

GIFTIGA BÅTFÄRGER. Båtunionen (SBU) har startat ett pilotprojekt för mätning av båtbottnar med den nya scannertekniken. Syftet är att vi skall kunna göra egna mätningar på hemmaplan.
SBU börjar med två stockholmsklubbar för att sedan sprida kunskapen vidare till oss övriga. I framtiden kommer det att krävas att KMBK skickar ett antal personer för utbildning.

OMVAL AV BOSSE OCH PER-ERIK
Vid årsmötet blev det återval på de tunga styrelseposterna. Bo Altun stannar kvar som ordförande ytterligare två år. Per-Erik Jansson som i många år skött sekreterarjobbet ypperligt, stannar ytterligare två år. Det gör även Lennart Johansson som registerhållare. Lennart sköter inte enbart registret. Lennart finns också alltid med i alla andra projekt i vår båtklubb, både smått och stort. Det uppskattar vi!

JOACIM BOCKMAN OCH YRJÖ BJÖRKQVIST NYA I STYRELSEN
– Joacim (trubadur och sångare) blir ny medlem i styrelsen. Han väljs in som suppleant.
– YRJÖ BJÖRKQVIST (tidigare ordförande i MBF och Köpings MS) valdes som suppleant vid årsmötet.

LENNART JOHANSSON TILL MBF
Lennart kommer att kandidera till kassörposten i Mälarens Båtförbund (MBF). Redan nu så arbetar Lennart inom MBF med att vara konsult i SBU:s datasystem – BAS.

INGA BÅTAR ÅRETS RUNT VID BRYGGORNA
Årsmötet har bestämt – inga båtar vid bryggorna december – februari.
Medlem som inte har tar bort sin båt blir debiterad en rejäl straffavgift.

AVGIFTERNA BLIR OFÖRÄNDRADE!
Inga prishöjningar behövs. Klubbens ekonomi är stabil.