HARSTEN ÄR STÄNGT FÖR I ÅR!

26 september, 2021 at 08:56

ern.

Foto: Per Forsberg

12 september, 2021 at 19:32

Nu är hösten här och det är äntligen dags igen för

BÅTFIKA varje tisdag !

Vi började den 21 september klockan 10 i klubbstugan.

Och nu, fortsätter vi att träffas varje vecka fram till sjösättningen 2022. Det finns massor som behöver diskuteras över en kopp kaffe.

Välkommen

DEN HEMLIGA ESKADERN GICK TILL BORGÅSUND

28 augusti, 2021 at 21:21

 

Tolv båtar deltog i lördagens hemliga resa. Det får bedömas vara ett bra resultat, med tanke på att vädret var blåsigt och höstlikt.

Per Forsbergs två bilder är från restaurangen, där sällskapet åt en gemensam middag.

SNART BEHÖVS ”KÖRKORT” FÖR VATTENSKOTER

17 augusti, 2021 at 18:02

Från och med nästa år – 2022 – gäller nya regler. Om man har ett Förarintyg för båt som är utfärdat före 1/5-2022 så kan man ansöka om ett Förarintyg för vattenskoter utan att behöva gå en ny utbildning eller göra ett nytt prov.
Har du inte ett Förarintyg, så ordnas utbildning olika aktörer.

På den här websidan:  https://navigationsskolan.se/fragor-och-svar/har Navigationsskolan samlat info och instruktioner hur du enkelt kan gå tillväga för att få Förarintyg för både båt och vattenskoter.

Brohöjder och broöppning i Kungsör o. Kvicksund

1 juni, 2021 at 10:46

Brohöjder och broöppning i Kungsör

Det finns två broar att passera -Järnvägsbron på 2,7 meter och Landsvägsbron på 3,8 meter.

Mellan 1 maj och 31 oktober öppnas broarna dagligen enligt följande tider:

06.55 – 07.05, 09.20 – 09.30, 11.20 – 11.30, 12.20 – 12.30, 13.20 – 13.30, 14.20 – 14.30, 16.20 – 16.30, 18.20 – 18.30, 19.20 – 19.30, 21.20 – 21.30

Broarna fjärrmanövreras från Kvicksundsbron. Telefonnummer till brovakten i Kvicksund är 016-35 46 65 eller VHF kanal 14.

————————————————————————————————————

Brohöjder och broöppning i Kvicksund

Segelfri höjd vid stängd bro: 4,5 meter

Vardagar:

00.10 – 00.20, 02.10 – 02.20, 04.10 – 04.20, 06.10 – 06.20, 09.10 – 09.20,
10.10 – 10.20, 11.10 – 11.20, 13.10 – 13.20, 14.10 – 14.20, 15.10 – 15.20,
18.10 – 18.20, 20.10 – 20.20, 22.10 – 22.20,

Lördagar, söndagar och helgdagar:

Dygnet runt öppnas bron följande tider:
00.10 – 00.20, 01.10 – 01.20 osv till 23.10 – 23.20.

Brovakten: VHF kanal 68, Kvicksundsbron Telefon: 016-35 46 65.

 

DAGS ATT TA BORT GIFTIGT BOTTENFÄRG!!!

10 mars, 2021 at 12:05

KMBK har som mål att till sjösättningen 2023 ge bryggplats BARA till de som kan uppvisa intyg på att båten har godkänd bottenfärg för Mälaren.

Därför kommer KMBK fr.o.m. våren 2021 och till hösten 2022 ge medlemmarna möjlighet att i klubbens regi kunna slipa och måla båtskrovet – under godkända miljömässigt ordnade former.

* Bokning av tält och slipmaskiner görs i BAS.

* Ett tält finns till förfogande och slipmaskiner med dammsugare, vidare också den skyddsutrustning som behövs.

* En container för miljöfarligt avfall kommer att finnas på slipområdet.

* När båten är slipad, finns godkänd epoxifärg att tillgå.

Alla som måste sanera sin båt kommer att få ett e-mail med information. Där anges också den kontaktperson som är behjälplig med instruktioner, maskiner etc.

Mer information finns på hemsidan under fliken ”Miljö” > ”Bottenfärg”. Där finns info, regler och en arbetsrapport att fylla i.

Frågor? Kontaktad Bo Altun (ordf) 070-311 97 02 eller Eddy Ahlgren (miljöansvarig) 072-833 93 80.

NYA KOMMER…OCH GAMLA GÅR

10 februari, 2021 at 13:05

I samband med årsmötet så blev det en del förändringar inom styrelsen

LENNART JOHANSSON som i många år har varit delaktig i flera viktiga

och tunga projekt, lämnar för att kandidera såsom kassör i Mälarens Båtförbund.

Lennart står kvar i styrelsen som registerhållare, tillsammans med Kjell Nyblom.

TOMAS KARLSSON lämnar posten som vice ordförande och miljöansvarig.

ULF ERIKSSON har svarat för våra bryggor.

LOTTA ERIKSSON – alltid glad och positiv – lämnar Harstensgruppen.

ERIK BURGHGRAAFF lämnar sitt uppdrag i valberedningen

NYA I STYRELSEN ÄR:

EDDY AHLGREN som axlar uppgifterna som vice ordförande och miljöansvarig. Två verkligt tunga och betydelsefulla uppdrag.

JOAKIM BOCKMAN Vår glade countrysångare tar ansvaret över våra bryggor.

PETRA TÖRNUDD och CAMILLA QVIST ingår tillsammans i trivselgruppen och Harstengruppen. Camilla ingår även i valberedningen.

 

 

 

MOA PETTERSSON

har föredömligt tagit initiativet och skapat en FACEBOOK-sida för oss KMBK-are.

På sidan kan vi dela bilder, funderingar, ge råd… och få. Allt som berör båtklubben. Inget är för stort eller litet.

Facebookgruppen heter bara “Kungsörs Motorbåtsklubb” och är öppen för våra medlemmar