PÅ LÖRDAG ARBETAR VI PÅ HARSTEN!

13 juni, 2021 at 15:53

Städdag

Lördagen den 19 juni, kl 10-14, är det städning och fixning på Harsten! Det kommer att finnas en lista ute på ön med vad som behöver göras. Klubben bjuder på korv och bröd och festis.

Vi ser fram emot att ses på ön!

MIDSOMMAR PÅ HARSTEN!

9 juni, 2021 at 19:39

Program:

11.00 – Midsommarstången kläs och reses.

Alla som har möjlighet tar med sig blommor  till stången)

13.00 – Sillunch på bryggan

14.30 – Dans kring midsommarstången

15.30 – Tipspromenad

17.00 –  Midsommarbuffé (knytis)

Välkomna!

Varma sommarbilder från Harsten. Tack Per!

5 juni, 2021 at 15:57

Brohöjder och broöppning i Kungsör

1 juni, 2021 at 10:46

Det finns två broar att passera -Järnvägsbron på 2,7 meter och Landsvägsbron på 3,8 meter. I sjökortet anges en felaktig höjd för Landsvägsbron. Den rätta höjden är 3,8 meter.

Mellan 1 maj och 31 oktober öppnas broarna dagligen enligt följande tider:

06.55 – 07.05, 09.20 – 09.30, 11.20 – 11.30, 12.20 – 12.30, 13.20 – 13.30, 14.20 – 14.30, 16.20 – 16.30, 18.20 – 18.30, 19.20 – 19.30, 21.20 – 21.30

Broarna fjärrmanövreras från Kvicksundsbron. Telefonnummer till brovakten i Kvicksund är 016-35 46 65 eller VHF kanal 14.

NYHETER OM KMBK…

18 maj, 2021 at 10:43

Det här talade styrelsen om, vid det senaste mötet:

* För att sanera våra båtbottnar har vi tidigare fått LOVA-bidrag av Länsstyrelsen. Medlemmarna har hitintills inte utnyttjat hela bidraget. Det finns 157.000 kronor kvar för oss som fortfarande vill sanera. Bidraget upphör oktober 2022. Är du intresserad, tala med Bo Altun eller Urban Dahlgren.

* Elverkskajens båtplatser skall få nya och bättre nummerskyltar monterade.

* På slipområdet i “läskiga skogen” skall ett gammalt och torrt träd fällas för att ge plats för en ny vinteruppställningsplats. Arbetet kommer att göras av ett kunnigt inhyrt företag. Styrelsen har godkänt kostnaden för både fällning och bortforsling av trädet.

* På klubbholmen planeras att bygga en veranda på klubbstugan. Vi har nu fått bygglov för utbyggnaden.

ALLT ÄR NU PÅ PLATS!

16 maj, 2021 at 10:43

I vinter har bastuflotten legat vid slipen för reparation. I helgen var det dags att bogsera ut bryggan till Harsten. Det gjordes av Tobbe, Per, Göran, Stefan och Petra.

Vi har också haft dykare ute på ön som har ordnat med flaggstångsbryggans ankarkedjor. Nu ligger den tryggt och säkert förankrad. Så nu är alla välkomna till vår klubbholme.

BRYGGDRAGNING TILL HARSTEN

11 maj, 2021 at 15:04

”Flaggstångsbryggan” har nu forslats ut till Harsten. Det skedde i måndagskväll.

I år bogserade inte Lennart och Anette, det gjorde Yngve Gustavsson med sin nyinköpta Princess.

På Harsten blev det strul med de förakringskedjor som fixerar bryggan vid de fyra stora och rejäla ankare som garanterar att bryggan tål alla tunga båtar med ankarspel.

Kedjorna var hopplöst hopsnörda.

Det kommer att krävas en dykare för att trassla ut härvan, något som kommer att göras den närmaste tiden.

FÖRSTA SJÖSÄTTNINGEN KLAR…

9 maj, 2021 at 14:38

Första etappen avklarad.

Alla båtar kom lyckligt i sjön, utom en som tog in vatten och fick tas upp på nytt på slipen för reparation.

Om du vill ha hjälp av klubbens slipgrupp, är nästa sjösättningstillfälle, lördagen den 12 juni. Bokningen gör du här på sidan, klicka på BAS-symbolen.

Nu startar ombyggnationen av Kungsörs hamn!

4 maj, 2021 at 17:50

I början av vecka 19 kommer man att börjar riva silon och byggnader runt om för att skapa ett nytt hamnområde. Maskiner för arbetet kommer i slutet av denna vecka (v.18).

Det är med andra ord – båtägare vid KMBK:s Elverkskaj som kommer att beröras.

Man kommer att stänga av trafiken till området vissa dagar, och då har man inte möjlighet att ta sig till bilvägen till Elverkskajen. Man kan inte säga vilka dagar det handlar om eller om gångvägen också blir avstängd.

Vi uppmanas att vara extra försiktiga när arbetet pågår och ha överseende med de begränsningar som kommer att bli.

Se vidare på Kungsörs hemsida:

https://kungsor.se/nyhetsarkivet/nyheter—boende-miljo-och-trafik/nyhetsarkiv—boende-miljo-och-trafik/2021-03-12-sa-har-vill-kungsorsborna-utveckla-hamnomradet.html

DAGS ATT TA BORT GIFTIGT BOTTENFÄRG!!!

10 mars, 2021 at 12:05

KMBK har som mål att till sjösättningen 2023 ge bryggplats BARA till de som kan uppvisa intyg på att båten har godkänd bottenfärg för Mälaren.

Därför kommer KMBK fr.o.m. våren 2021 och till hösten 2022 ge medlemmarna möjlighet att i klubbens regi kunna slipa och måla båtskrovet – under godkända miljömässigt ordnade former.

* Bokning av tält och slipmaskiner görs i BAS.

* Ett tält finns till förfogande och slipmaskiner med dammsugare, vidare också den skyddsutrustning som behövs.

* En container för miljöfarligt avfall kommer att finnas på slipområdet.

* När båten är slipad, finns godkänd epoxifärg att tillgå.

Alla som måste sanera sin båt kommer att få ett e-mail med information. Där anges också den kontaktperson som är behjälplig med instruktioner, maskiner etc.

Mer information finns på hemsidan under fliken ”Miljö” > ”Bottenfärg”. Där finns info, regler och en arbetsrapport att fylla i.

Frågor? Kontaktad Bo Altun (ordf) 070-311 97 02 eller Eddy Ahlgren (miljöansvarig) 072-833 93 80.