God fortsättning på det nya Båtåret 2022!

15 januari, 2022 at 10:18

Årsmöte den 22 februari 2022

Styrelsen har haft möte den 11 jan och hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte den 22 februari kl.19.00.

Eftersom det råder ett kraftigt smittläge i landet, så beslutade vi att även i år ha ett Digitalt Årsmöte.

En länk kommer att publiceras på hemsidan innan årsmötet och årsmöteshandlingar kommer att skickas via mail till klubbens medlemmar.

Båtsaneringen

Under 2021 har 13 båtar blivit sanerade från giftig bottenfärg. Vi kommer att fortsätta att erbjuda möjlighet för resterande båtar, som ligger vid våra bryggor, att slipa bort giftig färg från skrovet. Bokningstider kommer att finnas i BAS, för att boka sanering i tält.

OBS! KMBK har beslutat att inga båtar med giftig båtbottenfärg får bryggplats till säsongen 2023.

Så dröj inte med att sanera båten, om man vet att det finns giftfärg på skrovet.

Hälsningar, Styrelsen!

12 september, 2021 at 19:32

BÅTFIKA varje tisdag !

Vi började den 21 september klockan 10 i klubbstugan.

Och nu, fortsätter vi att träffas varje vecka fram till sjösättningen 2022. Det finns massor som behöver diskuteras över en kopp kaffe.

Välkommen

DEN HEMLIGA ESKADERN GICK TILL BORGÅSUND

28 augusti, 2021 at 21:21

 

Tolv båtar deltog i lördagens hemliga resa. Det får bedömas vara ett bra resultat, med tanke på att vädret var blåsigt och höstlikt.

Per Forsbergs två bilder är från restaurangen, där sällskapet åt en gemensam middag.

SNART BEHÖVS ”KÖRKORT” FÖR VATTENSKOTER

17 augusti, 2021 at 18:02

Från och med nästa år – 2022 – gäller nya regler. Om man har ett Förarintyg för båt som är utfärdat före 1/5-2022 så kan man ansöka om ett Förarintyg för vattenskoter utan att behöva gå en ny utbildning eller göra ett nytt prov.
Har du inte ett Förarintyg, så ordnas utbildning olika aktörer.

På den här websidan:  https://navigationsskolan.se/fragor-och-svar/har Navigationsskolan samlat info och instruktioner hur du enkelt kan gå tillväga för att få Förarintyg för både båt och vattenskoter.

Brohöjder och broöppning i Kungsör o. Kvicksund

1 juni, 2021 at 10:46

Brohöjder och broöppning i Kungsör

Det finns två broar att passera -Järnvägsbron på 2,7 meter och Landsvägsbron på 3,8 meter.

Mellan 1 maj och 31 oktober öppnas broarna dagligen enligt följande tider:

06.55 – 07.05, 09.20 – 09.30, 11.20 – 11.30, 12.20 – 12.30, 13.20 – 13.30, 14.20 – 14.30, 16.20 – 16.30, 18.20 – 18.30, 19.20 – 19.30, 21.20 – 21.30

Broarna fjärrmanövreras från Kvicksundsbron. Telefonnummer till brovakten i Kvicksund är 016-35 46 65 eller VHF kanal 14.

————————————————————————————————————

Brohöjder och broöppning i Kvicksund

Segelfri höjd vid stängd bro: 4,5 meter

Vardagar:

00.10 – 00.20, 02.10 – 02.20, 04.10 – 04.20, 06.10 – 06.20, 09.10 – 09.20,
10.10 – 10.20, 11.10 – 11.20, 13.10 – 13.20, 14.10 – 14.20, 15.10 – 15.20,
18.10 – 18.20, 20.10 – 20.20, 22.10 – 22.20,

Lördagar, söndagar och helgdagar:

Dygnet runt öppnas bron följande tider:
00.10 – 00.20, 01.10 – 01.20 osv till 23.10 – 23.20.

Brovakten: VHF kanal 68, Kvicksundsbron Telefon: 016-35 46 65.

 

DAGS ATT TA BORT GIFTIGT BOTTENFÄRG!!!

10 mars, 2021 at 12:05

KMBK har som mål att till sjösättningen 2023 ge bryggplats BARA till de som kan uppvisa intyg på att båten har godkänd bottenfärg för Mälaren.

Därför kommer KMBK fr.o.m. våren 2021 och till hösten 2022 ge medlemmarna möjlighet att i klubbens regi kunna slipa och måla båtskrovet – under godkända miljömässigt ordnade former.

* Bokning av tält och slipmaskiner görs i BAS.

* Ett tält finns till förfogande och slipmaskiner med dammsugare, vidare också den skyddsutrustning som behövs.

* En container för miljöfarligt avfall kommer att finnas på slipområdet.

* När båten är slipad, finns godkänd epoxifärg att tillgå.

Alla som måste sanera sin båt kommer att få ett e-mail med information. Där anges också den kontaktperson som är behjälplig med instruktioner, maskiner etc.

Mer information finns på hemsidan under fliken ”Miljö” > ”Bottenfärg”. Där finns info, regler och en arbetsrapport att fylla i.

Frågor? Kontaktad Bo Altun (ordf) 070-311 97 02 eller Eddy Ahlgren (miljöansvarig) 072-833 93 80.