Adress till klubben:

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB

Ågatan 34, 736 33 Kungsör

Vill du komma i kontakt med någon av våra förtroendevalda finns de under rubriken ”KONTAKT”

här på hemsidan.