Uppmärkning av båtvagnarna på slipen!

Ansvariga på slipen har behov av att veta vems båtvagn som finns på slipen efter sjösättningen.

Därför kommer vi att under kommande vecka (innan sjösättningen) att märka upp varje båtvagn med en liten skylt som enbart visar medlemsnumret på den som äger vagnen, vilket underlättar hanteringen.

Alltså inga namn eller telefonnummer.