STYRELSEMÖTET 20 OKTOBER…

EKONOMIN
– Fortfarande har klubben en bra ekonomi.
– Den här månaden har vi betalt hyran för hetvattentvätten, som användes vid torrsättningen.
– Inköpet av miljöcontainern är nu också reglerad.
– Vi har utomstående fordringar på 8.200 kronor.

HARSTEN
– Tillsyn skedde den 18 september av Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Detaljer från inspektionen finns att läsa längre ner på hemsidan.

– Vår ordförande Bo Altun har varit i kontakt med Gustavianska Stift Vid Uppsala Akademi, som är vår hyresvärd. Akademien har inga invändningar mot våra byggnader på ön, eller de framtida planer som vi har. Men vi får nej på frågan om vi får köpa Harsten.

– Arrendet gäller till 2025 och till dess måste nog en ny brygga köpas. Men, innan vi gör den investeringen måste frågan om fortsatt arrendet vara löst. Bo Altun jobbar med frågan.

BRYGGORNA
– Renovering av Tegelbryggan pågår.
– Platserna vid Elverkskajen skall numreras.
– Fem eller sex flottörer skall bytas ut.

SLIPEN
– Belysningen utanför klubbhuset skall bytas.
– Båtvagnarna på slipen skall märkas med ägarens namn.

TRIVSELGRUPPEN
– Eva och Tero Suontausta avgår ur trivselgruppen vid årsmötet. Valberedningen arbetar på att hitta duktiga ersättare som Eva och Tero har varit.

MILJÖ
– Arboga Båtklubb och KSS har mätt bottenfärgerna på klubbens båtar med blandat resultat.

Vår styrelsen diskuterade om även KMBK skall kontrollera bottenfärgerna på medlemmarnas båtar. Det gäller båtar som ligger på slipområdet, eller vid klubbens bryggor.
Styrelsen har gett Lennart Johansson uppdrag att undersöka om vi kan få LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att delfinansiera mätningarna.

REGISTRET
– Det har tillkommit en ny medlem sedan förra månaden.

BORDLAGDA FRÅGOR
– Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att godkänna förslaget att låsta medel fonderas för inköp av ny Harstensbrygga samt att pengar avsätts varje år till det brygginköpet.