SENASTE STYRELSEMÖTET…

Torsdagen den 19 september hade styrelsen sitt månadsmöte. Här kan du läsa en sammanfattning om vad som diskuterades och blev beslutat.

“Läs mer…”

EKONOMI
– Glädjande är att klubbens ekonomi fortfarande är bra. Under månaden har vi betalat kostnaden för den nya hemsidan, köpt in ett stort antal av klubbnycklar och dessutom en kompressor.
– Intäkterna från medlemsavgifter och bryggor har blivit 25 % bättre än budget.

HEMSIDAN
– Lennart Johansson har arbetat fram en genomarbetat beskrivning hur man arbetar med vår fina hemsida. Hur vi laddar sidan med nya texter och bilder. Manualen är lätt att förstå. Nu är vi inte bundna till att en eller två personer kan sköta sidan i framtiden. Det känns bra efter många år av strul.

HARSTEN
– Efter inspektion i september av Västra Mälardalens Myndighetsförbund vi behöver vi söka bygglov och dispens från strandskyddet. Nu är det bara att vänta på nämndens rapport och beslut.
– Vår ordförande Bo Altun kommer att kontakta Uppsala Akademien – ägaren av ön – för diskutera hur de ställer sig till våra byggnader på Harsten.

BRYGGOR
– Flaggstångsbryggan är bogserad till vintervila i Arbogaån.
– Båtplatserna vid Elverkskajen skall kompletteras med ytterliga ALU-plåt.
– Renovering av Tegeluddsbryggan påbörjars efter sista båtupptagningen.
– För Runnabryggans del, planeras inga arbeten just nu.

SLIPEN
– Vi har sålt en båtvagn och vi skall sälja ytterligare en.
– ”Elis” har påtalat att det finns flera skrotvagnar på området som skall tas bort.
– Det finns en nyinköpt kompressor. Den gamla skrotar vi.
– Gamla telefonstolpar, som har legat och skräpat, är bortskänkta
– Den första båtupptagningen gick bra. Per Forsberg ledde arbetet. Hetvattenstvätten var uppskattad.
– En container är inköpt och står i ändan av verkstaden.

REGISTRET
– Sedan förra styrelsemötet har vi fått tre nya medlemmar…men tre har lämnat oss.