RIVA HUSEN PÅ HARSTEN…ELLER?

Hur ser myndigheten på våra byggnader på Harsten? Måste vi riva…eller får de står kvar? Blir det några straffavgifter, eller inte?
Vi har nu fått Västra Mälardalens Myndighetsförbund preliminära rapport.

– I september fick vi besök av Linda Engelmark och Ola Grönås från Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Våra byggnader på Harsten saknade bygglov och undantag från strandskyddet. Vilket är ytterst allvarligt.
– Nu har vi fått tjänstemännens preliminära rapport. Den visar att vi troligen får ha kvar våra tre byggnader. Vi behöver således inte riva – och vi får inga böter – under förutsättningen att nämnden går på tjänstemännens rekommendationer.

Så här skriver de i sin rapport:
“På ön fanns en verkstad/vedbod, en stuga och en toalettbyggnad
I övrigt fanns det ett par flytbryggor utlagda, på ena bryggan stod en liten bod/bastu

Enligt den information som har lämnats har vedbod och stugan byggts för mera än tio år tillbaka medan toabyggnaden byggdes ungefär för sju år sedan. Då vedbod och stugan har byggts för mera än tio år så får inte byggnadsnämnden förelägga om någon rättelse, exempelvis att ni skall riva byggnaderna eller söka bygglov för byggnaderna.

Preliminärt bedömer Linda Engelmark att det finns särskilda skäl för att ge dispens i efterhand från strandskyddet för byggnaderna.

Med syfte på att ni planerade att utöka stugans volym (taket fanns) så föreslår Västra Mälardalens Myndighetsförbund att ni lämnar in en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnaden samt att ni även söker bygglov och strandskyddsdispens för stugan och de två andra byggnaderna.”