RENOVERING AV TEGELUDDSBRYGGAN

Arbetet med att renovera bryggan vid Tegeludden har nu startats. I helgen togs alla y-bommarna bort och demontering av T-järn och bryggvirke påbörjades. Nästa arbetspass är på lördag (9/11 kl 10) och målet är då att få bort så mycket av bryggans däck att det går att bedöma om bryggans stomme är i fullgott skick.