NYHETER OM KMBK…

18 maj, 2021 at 10:43

Det här talade styrelsen om, vid det senaste mötet:

* För att sanera våra båtbottnar har vi tidigare fått LOVA-bidrag av Länsstyrelsen. Medlemmarna har hitintills inte utnyttjat hela bidraget. Det finns 157.000 kronor kvar för oss som fortfarande vill sanera. Bidraget upphör oktober 2022. Är du intresserad, tala med Bo Altun eller Urban Dahlgren.

* Elverkskajens båtplatser skall få nya och bättre nummerskyltar monterade.

* På slipområdet i “läskiga skogen” skall ett gammalt och torrt träd fällas för att ge plats för en ny vinteruppställningsplats. Arbetet kommer att göras av ett kunnigt inhyrt företag. Styrelsen har godkänt kostnaden för både fällning och bortforsling av trädet.

* På klubbholmen planeras att bygga en veranda på klubbstugan. Vi har nu fått bygglov för utbyggnaden.