NYA KOMMER…OCH GAMLA GÅR

10 februari, 2021 at 13:05

I samband med årsmötet så blev det en del förändringar inom styrelsen

LENNART JOHANSSON som i många år har varit delaktig i flera viktiga

och tunga projekt, lämnar för att kandidera såsom kassör i Mälarens Båtförbund.

Lennart står kvar i styrelsen som registerhållare, tillsammans med Kjell Nyblom.

TOMAS KARLSSON lämnar posten som vice ordförande och miljöansvarig.

ULF ERIKSSON har svarat för våra bryggor.

LOTTA ERIKSSON – alltid glad och positiv – lämnar Harstensgruppen.

ERIK BURGHGRAAFF lämnar sitt uppdrag i valberedningen

NYA I STYRELSEN ÄR:

EDDY AHLGREN som axlar uppgifterna som vice ordförande och miljöansvarig. Två verkligt tunga och betydelsefulla uppdrag.

JOAKIM BOCKMAN Vår glade countrysångare tar ansvaret över våra bryggor.

PETRA TÖRNUDD och CAMILLA QVIST ingår tillsammans i trivselgruppen och Harstengruppen. Camilla ingår även i valberedningen.

 

 

 

MOA PETTERSSON

har föredömligt tagit initiativet och skapat en FACEBOOK-sida för oss KMBK-are.

På sidan kan vi dela bilder, funderingar, ge råd… och få. Allt som berör båtklubben. Inget är för stort eller litet.

Facebookgruppen heter bara “Kungsörs Motorbåtsklubb” och är öppen för våra medlemmar