NOTISER FRÅN STYRELSEMÖTET 30 MARS

12 april, 2021 at 20:02

BRYGG-GRUPPEN skall kontrollera statusen på Runnastrandbryggan. Tegeluddbryggans platser skall breddas och nya nummerskyltar ska sättas upp på Elverkkajens bryggplatser. Arbetsflotten är snart färdig.

HARSTEN. Bo Altun har pratat med myndighetsförbundet om vad som gäller vid bygget av en veranda ute på Harsten. Kan verandabygget genomföras med tanke på strandskyddet? Bosse kommer att få besked.

MATERIALFÖRVALTERN: Inköp av fritidsmöbler till klubbhuset pågår.

MILJÖGRUPPEN. Första bokningen för att ta bort bottenfärg har startat. Tanken är att man ska vara i Bo Altuns tält för att ta bort bottenfärgen och sedan lägga förbrukat slipmaterial och färgrester i anvisade tomfat som sedan kommunen hämtar upp. Man kommer att använda Åke Tojens traktor för att rangera båtarna.

Uppslutningen till mätningen var dålig. Endast ett 42 båtar mättes och 20 av dem måste åtgärdas.

REGISTRET: Två nya medlemmar har tillkommit sedan förra mötet samt fyra medlemmar som har lämnat.

SJÖSÄTTNING: 8 maj samt 12 juni. UPPTAGNING: 11 september samt 9 oktober. Anmälan sker via BAS på vår hemsidan, senast en vecka före.

Markarbeten på slipområdet. Kommunen kommer att märka ut slipområdet så man kan plana ut hörnet. Kommunen kommer att forsla bort betonghögen och betongplattorna och ersätta det med nytt fyllnadsmaterial. Man skall också fälla två träd och rensa lite sly.

MBF:s digitala årsmöte genomfördes den 31 mars 2021. Joacim Bockman deltog i mötet i stället för Bo Altun.

FACEBOOKGRUPPEN Moa Pettersson berättade att 38 medlemmar har gått med.

NÄSTA STYRELSEMÖTE. Måndag den 26 april. 19.00 i KSS klubbhus – eller om man vill, via videomöte.