MEDLEMSMÖTET

Vår båtklubb mår bra! Styrelsens genomgång präglades av optimism: Alla bryggplatser är uthyrda. Våra intäkter och utgifter är bättre än prognoserna – och vi får flera medlemmar. Det som återstår är att söka nödvändiga tillstånd för Harsten och att påbörja arbetet med att förlänga vårt hyresavtal, som löper ut 2025.

 

Kvällens diskussion kom mycket att handla om

Lennart Johansson

GIFTIGA BOTTENFÄRGER !
-Det finns många frågetecken kring de nya reglerna om giftiga bottenfärger. Det framstod tydligt när vi tog del av LENNART JOHANSSONS genomgång av de miljöregler som skall börja gälla om bara några år.

-Koppar och tenn som ingår i många båtfärger, får inte förekomma på båtarna i Mälaren.

-Båtklubbarna – och även KMBK – har nu två år på sig att få bort giftiga bottenfärger på medlemsbåtar och att saneringen görs på ett miljörätt sätt. Transportstyrelsen har ännu inte bestämt vilka nivåer som accepteras. För oss, som skall kontrollera efterlevnaden, finns knappt några mätinstrument att köpa eller hyra. Priset på en scanner är cirka 1 miljon.

Och, det räcker inte att göra en mätning av bottenfärgen vid ett enda tillfälle. Behovet av mätningar kommer att behöva göras flera gånger under en båtsäsong. Vi behöver exempelvis kontrollera och godkänna en sanerad båt eller när klubben får nya medlemmar med okända bottenfärger. Kontrollen kommer att omfatta båtar som tvättas på slipen eller ligger vid våra bryggor.

– Styrelsen kommer att besluta om vi skall göra en första skanning våra båtar. Undersökningen kommer att göras av företaget Happy Boat som har gjort undersökningar hos Arboga Båtklubb, som hos KSS.

– Eftersom det är kostsamt åtgärd, söker vi ett s.k. LOV-bidrag från Länsstyrelsen. Men, låneansökan brådskar. Den skall senast vara inlämnad under november 2019.

Klubben kommer att hålla dig informerad – rullande – via mail och hemsidan.