MEDLEMSMÖTET INSTÄLLT !

 Många medlemmar är i den farliga åldern, där smittan kan få stora konsekvenser. KMBK vill inte riskera att någon smittas av Coronan.

Därför har styrelsen bestämt att INTE genomföra årets MEDLEMSMÖTE den 10 november.