MÄTNING AV BOTTENFÄRGER

Nu har det utförts mätningar av bottenfärgerna på båtarna, upplagda på Kungsörs Segelsällskap och Arboga Båtklubbs slipområden.

(Ännu har ingen mätning av KMBK-båtar gjorts).

Mätningarna utfördes av Happy Boat. Företagets röntgenutrustning mäter förekomsten av tenn, koppar, zink och bly under vattenlinjen.

Som väntat fanns det ”helt rena” båtar – men också båtar med både koppar och tenn i bottenfärgen.
Inga åtgärder kommer att göras förrän Happy Boats slutliga rapport kommer till klubbarna.


I skrivande stund finns ännu inga riktlinjer för vilka giftnivåer som kan tolereras.

Det är beslut som kommer tas av kommunen. Sjöfartsverket är den myndighet som ytterst är ansvarig.

 

Vill du fördjupa dig i ämnet, läs vidare på den här länken.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/