KORTNOTISER OM KLUBBEN

(Uppdaterad 2020-04-03)

INGET PROGRAMBLAD I ÅR. Vi har inte valt någon trivselgrupp i år. Därför krymper vår verksamhet något – ingen familjedag, strömmingsfest eller eskader m.m. Information om våra städdagar, sjösättning m.m. kommer  därför att finnas på hemsidan och klubbstugans anslagstavla.

Förhoppningsvis så återkommer trivselgruppen inför nästa båtsommar.

GIFTIGA BÅTFÄRGER. Båtunionen (SBU) har startat ett pilotprojekt för mätning av båtbottnar med den nya scannertekniken. Syftet är att vi skall kunna göra egna mätningar på hemmaplan.
SBU börjar med två stockholmsklubbar för att sedan sprida kunskapen vidare till oss övriga. I framtiden kommer det att krävas att KMBK skickar ett antal personer för utbildning.

OMVAL AV BOSSE OCH PER-ERIK
Vid årsmötet blev det återval på de tunga styrelseposterna. Bo Altun stannar kvar som ordförande ytterligare två år. Per-Erik Jansson som i många år skött sekreterarjobbet ypperligt, stannar ytterligare två år. Det gör även Lennart Johansson som registerhållare. Lennart sköter inte enbart registret. Lennart finns också alltid med i alla andra projekt i vår båtklubb, både smått och stort. Det uppskattar vi!

JOACIM BOCKMAN OCH YRJÖ BJÖRKQVIST NYA I STYRELSEN
– Joacim (trubadur och sångare) blir ny medlem i styrelsen. Han väljs in som suppleant.
– YRJÖ BJÖRKQVIST (tidigare ordförande i MBF och Köpings MS) valdes som suppleant vid årsmötet.

LENNART JOHANSSON TILL MBF
Lennart kommer att kandidera till kassörposten i Mälarens Båtförbund (MBF). Redan nu så arbetar Lennart inom MBF med att vara konsult i SBU:s datasystem – BAS.

INGA BÅTAR ÅRETS RUNT VID BRYGGORNA
Årsmötet har bestämt – inga båtar vid bryggorna december – februari.
Medlem som inte har tar bort sin båt blir debiterad en rejäl straffavgift.

AVGIFTERNA BLIR OFÖRÄNDRADE!
Inga prishöjningar behövs. Klubbens ekonomi är stabil.