E-post / mobil (utgått)

KMBK:s styrelse:

—————————————————————————

Ordförande:

Bo Altun  070-311 97 02

Vice ordförande:

Tomas Karlsson  076-781 15 08

Sekreterare:

Per-Erik Jansson  070-234 24 85

Kassör:

Lennart Johansson  076-051 18 53

Slipförman:

Urban Dahlgren  070 542 99 56

Bryggförvaltare:

Ulf Eriksson  070-267 08 75

Materialförvaltare:

Sören Andersson  076-708 05 81

Miljöansvarig:

Tomas Karlsson 076-781 15 08

Styrelsesuppleanter:

Agneta Södergren  070-568 20 68

Linda Kjellman  073-711 66 55
————————————————————————-
TRIVSELGRUPPEN

Eva Suontausta  070-941 67 00
Tero Suontausta  070-485 74 76

————————————————————————-
SLIPGRUPPEN

Urban Dahlgren  070-542 99 56

————————————————————————-
BRYGGRUPPEN

Ulf Eriksson  070-267 08 75
————————————————————————-
HARSTENSGRUPPEN

Lotta Eriksson  076-235 60 93
—————————————————————————-
UNGDOMSANSVARIG

Agneta Södergren  070-568 20 68
—————————————————————————
Redaktör för hemsidan:

Lars Gustavsson  070-522 23 23