Kontakt

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB

Ågatan 34, 736 33 Kungsör

Ordförande:
E-post:
Bo Altun 070-311 97 02

Vice ordförande:
E-post:
Tomas Karlsson 076-781 15 08Sekreterare:

E-post:
Per-Erik Jansson 070-234 24 85Kassör:

E-post:
Lennart Johansson 076-051 18 53

Slipförman:
E-post:
Urban Dahlgren 070 542 99 56

Bryggförvaltare:
E-post:
Ulf Eriksson 070-267 08 75

Materialförvaltare:
E-post:
Adam Migas 0793- 14 85 96

Miljöansvarig:
E-post:
Tomas Karlsson 076-781 15 08
————————————————————————-
SLIPGRUPPEN
E-post:
Urban Dahlgren 070-542 99 56
————————————————————————-
BRYGGRUPPEN
E-post:
Ulf Eriksson 070-267 08 75
————————————————————————-
HARSTENSGRUPPEN
E-post:
Lotta Eriksson 076-235 60 93
—————————————————————————-
UNGDOMSANSVARIG
E-post:
Petra Törnudd 070-9277772
—————————————————————————-
REGISTER
Lennart Johansson 076-051 18 53
Kjell Nyblom 070-607 83 12
—————————————————————————
Redaktör för hemsidan:
E-post:
Lars Gustavsson 0705-22 23 23