HAR DU GIFTIG BOTTENFÄRG – ELLER INTE?

Nu har båtarna på slipområdet fått sina bottenfärger analyserade. Efter 2023 måste alla båtar vid våra bryggor vara fria från giftig bottenfärg.

Mätföretaget ”Happy Boat” scannade 41 båtar. Mätningarna visar att en hel del hade målats med giftiga och inte godkända tenn- och kopparfärg.

Resultaten från mätningen har kommit till klubben, som nu har skickat ut beskeden till berörda.

Om du inte har fått veta hur din båt mår under vattenyta, hör av dig till: eller ring till Tomas Karlsson 076-781 15 08.