Fredag 8 juli – söndag 10 juli – begränsade möjligheter att passera Södertälje kanal

14 juni, 2022 at 17:23

Sjöfartsverket har beslutat stänga av farleden genom Södertälje kanal söder om slussen.

För båtar (under 24 meters längd) finns enligt beslutet möjlighet att passera det avlysta området åt båda håll under följande tider: • Fredag 8 juli från kl. 20:00 till lördag 9 juli kl. 06:30 • Lördag 9 juli mellan kl. 11:00-13:00 • Lördag 9 juli kl. 20.00 till söndag 10 juli kl. 06.30 •

Söndag 10 juli båtar kommer att kunna släppas igenom under arbetets gång när omständigheterna så medger.