DAGS ATT TA BORT GIFTIGT BOTTENFÄRG!!!

10 mars, 2021 at 12:05

KMBK har som mål att till sjösättningen 2023 ge bryggplats BARA till de som kan uppvisa intyg på att båten har godkänd bottenfärg för Mälaren.

Därför kommer KMBK fr.o.m. våren 2021 och till hösten 2022 ge medlemmarna möjlighet att i klubbens regi kunna slipa och måla båtskrovet – under godkända miljömässigt ordnade former.

* Bokning av tält och slipmaskiner görs i BAS.

* Ett tält finns till förfogande och slipmaskiner med dammsugare, vidare också den skyddsutrustning som behövs.

* En container för miljöfarligt avfall finns på slipområdet.

* När båten är slipad, finns godkänd epoxifärg att tillgå.

Mer information finns på hemsidan under fliken ”Miljö” > ”Bottenfärg”. Där finns info, regler och en arbetsrapport att fylla i.

Frågor? Kontakta Bo Altun (ordf) 070-311 97 02.