BRA JOBBAT – ALLA MEDLEMMAR!

 

Vid miljö- och säkerhetsrevisionen 30 juni kunde vi släcka alla anmärkningar från föregående revision.

Nu har vi även tittat mer på säkerheten på våra bryggor och de är godkända. Landdelen vid Runnastrandsbryggan är avspärrad och får inte användas kommer att plockas bort vid nästa arbetstillfälle.

För övrigt var det snyggt och städat runt om på slipen. Håll i det här nu så blir det inga bekymmer när miljöinspektören utför nästa revision.

Styrelsen