ALTANBYGGET PÅ HARSTEN

3 maj, 2021 at 15:41

Det är aktuellt med att fortsätta altanbygget på Harsten. Men det finns en del frågor om hur vi skall gå vidare med bygget.

Petra föreslår att vi träffas lördagen den 29 maj på klubbholmen och pratar igenom planering och arbetsordning. Du är då välkommen med dina idéer och synpunkter.