Nu har kommunen äntligen tagit bort den stora och dominerande pilen vid Runnabryggan.

Båtklubben har ansett att trädet har varit ”rivningsfärdig” i många år. Stora delar av trädkronan som innehöll döda grenar har  varit farliga för både folk och båtar.

Innan pilen kunde sågas ner krävdes ett godkännande av Länsstyrelsen. Trädet stod intill Arbogaån och skyddades av strandskyddet.

Tack Rolf “Elis” och kommunen!!!

(Fotograf: Lennart Kalander)