SÖREN SLUTAR – NU KOMMER ADAM!

Det blir skifte på posten som materialförvaltare. Efter många framgångsrika år, slutar Sören Andersson och Adam Migas tar hans plats i styrelsen och blir samtidigt ny förvaltare.

POSITIVT BESKED OM HARSTEN

Det har kommit en förhandsbesked, gällande vår bebyggelse på ön. Det är ett positivt besked från myndigheten. Nu väntar vi bara på det slutgiltiga.

KOMMUNALRÅDET MIKAEL PETERSON

besökte oss den 28 april. Mikael Peterson berättade att många  nyinflyttade frågade om det finns båtplatser i kommunen. Han uppskattade behovet till tio till tjugo nya platser- Är KMBK intresserad att ordna fram dessa platser.
Lennart Johansson svarade att alla båtplatser uthyrda och att bygga nya skulle bli för dyrt men om kommunen väljer att stå för byggnationen så är KMBK intresserad att stå för administrationen och underhållet.
Mikael Peterson svarade att det är inget han kan lova nu men att han ville höra om intresse fanns.