Nu har Harsten inspekterats av VMMF

I början på sommaren skickade någon in en anonym anmälan till Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) om otillåten bebyggelse på Harsten. Idag, onsdag 18/9, gjordes en inspektion av tjänstemän från VMMF med avseende på bygglov och strandskydd. Något bygglov eller dispens från strandskyddet finns inte, vi måste nu söka i efterhand.
När rapporter från VMMF om dagens inspektion har kommit får vi arbeta vidare med frågan. Mer information kommer längre fram när vi vet mer.

Vad beslöt styrelsen den 27:e ?

Styrelse hölls sitt ordinarie möte efter sommaruppehållet den 27 augusti.
Här är en sammanfattning av vad som behandlades och bestämdes:

Kassören redogjorde för klubbens ekonomi. Verksamheten följer budget och den beräknande likviditeten för i år är bra.

– Hemsidesleverantören är klar med vår nya hemsida. Premiären  i mitten av september. (Och så blev det).

– Bryggkommittén berättade att man har skruvat fast aluminiumplåtar på några Y-bommarna. Fler plåtar behövs. Det behövs också en arbetsdag så att allt kan färdigställas.

– Styrelsen fattade beslut om att fakturera tre medlemmar sommaravgifter för båtar som inte har blivit sjösatta i år. En fjärde medlem fick dispens från avgiften.

– Trots påminnelse har en medlem inte betalat sina avgifter och får nu lämna klubben.

– Under punkten ”Bordlagda frågor” behandlades att lösgöra medel från klubbens bankkonto till att fondera medel till en ny framtida Harstensbrygga, när den gamla har tjänat ut. Frågan om fondering hänskjuts till årsmötet för beslut.

Ulf Eriksson har hittat en container som skall bli klubbens miljöstation, pris 6000:-. Styrelsen beslöt att godkänna köpet.

Stefan Åhlund har erbjudit sig att köpa klubbens båtvagn för 6000:-, vilket godkändes av styrelsen.

– Urban Dahlgren lovar att ordna ett räcke vid landgången vid Runnabryggan.

– Nästa möte, tisdagen den 24 september.

UPPTAGNINGSTIDER nu på lördag

Nu har Hasse & Co gjort klart med turordningen vid torrsättningen, lördagen den 21 september.
Så här blev det:
08.00 – Tommy Eriksson
08.30 – Adam Migas
09.30 – Johan Toll
10.00 – Lars Gustavsson
10.30 – Helge Andersson
11.00 – Bernt Olsson
11.30 – Ulf Wigh
13.00 – Kjell Nyblom
13.30 – Hans Thunberg
14.00 – Robert Larsson
14.30 – Reine Nyberg
15.00 – Rolf Larsson
Tag med ett giltigt försäkringsbesked. Det är viktigt. Båtägaren skall vara på plats 45 minuter före upptagning.

HÖSTEN ÄR HÄR – DAGS ATT TA UPP BÅTEN!

LÖRDAGEN DEN 21 SEPTEMBER
och
LÖRDAGEN DEN 5 OKTOBER.

Naira och Guppy

Hans Ingelsson har nu gjort iordning anmälningslistan inför torrsättningen

Den finns utlagd i klubbstugan för påskrift. Tänk på att listan tas in en vecka före upptagningsdagarna, så vänta inte för länge med att anmäla dig.

Om du inte har möjlighet att själv anteckna dig på listan, ring 0705-22 23 23 eller skicka ett e-mail till tantbla@outlook.com så hjälper jag dig gärna.

Tilldelade upptagningstider meddelas på vår anslagstavla och här på hemsidan.

I höst skall vi tvätta båtarna med varmvatten. Det lovar Urban, som har hyrt varmvattenstvätt till båda upptagningsdagarna.

OBS! Viktigt är att du ser till att båtvagnen är okej och att båten är försäkrad.

ÅRETS ESKADER GICK TILL KRÅKAN

Femton båtar som skulle delta i eskadern, samlades utanför Tegeludden, lördagen den 31 augusti.  Eva och Tero Suontausta arrangerade årets eskader mot hemligt mål. Ingen kunde ana vad slutmålet var förräns vi nästan var framme vid Kråkans bryggor.

På Kråkan var det soligt, varmt och vindstilla. Vi blev väl mottagna av KMS medlemmar, som hjälpte till att bereda bra plats för alla gästande båtar. Kråkan var perfekt slutmål för vår eskader.

Som alltid bjuder blev det kaffe med ”gofika” i solgasset på bryggan.

På kvällen samlades vi i ”Sjöstugan” som är samlingsplatsen på Kråkan. Kräftor, räkor serverades.

Tero och Eva hade engagerad en trubadur, som underhöll hela kvällen. Det var ett bra och uppskattat initiativ.

Tack KMS för att vi fick besöka Kråkan… och ett stort tack för er gästfrihet. Välkomna till vår klubbholme Harsten, närhelst det passar.

Alla eskaderbilder finns under ”Bilder” uppe till höger.